banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Õigusabikool

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Õigusabikool Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Õigusabikool,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Õigusabikool

Elatisabi

Räägime müütidest, elatise nõudmisest, riigikohtu- lahenditest 

 

Seadused

      

 

Õigusaktide andmebaasid

Eesti, EL-i, Euroopa Nõukogu erinevad õigusaktid

Tark mees taskus. Õigusabi, elatisabi, võla kätte saamine

Abimees juriidilistes küsimustes

 

Kontakt

Kristin Kraft
E-Nõustaja OÜ
www.e-noustaja.ee
e-mail: info@e-noustaja.ee
mob. 55 537883

 

Seadusnimetuste lühendid 

Lühendite loetelu

Vanemaõigustest loobumine

On levinud arusaam, et lapse ema või isa, kes ei täida oma kohustusi, saab loobuda oma õigustest lapse suhtes. Kuidas siis sellega on?

 

Mind kaevati kohtusse

Mida teha kui kohus on edastanud minule määruse, mille kohaselt peaksin kohtule teatama oma seisukoha vaidluse all oleva teema kohta? Kas jätta vastamata?

 

Võlg ja viivised

Harvad ei ole juhtumid, kus inimene on võtnud laenu või mõni arve on jäänud maksmata ning üllatuseks saabub mingil hetkel inkassofirmast teade tohutu suure nõudega.

Sissetuleku arestimisest täitemenetluses

Kohtutäituril on õigus arestida võlgniku sissetulek. Selleks saadab ta tööandjale ja pankadele arestimisakti.

 

Üüri kõrvalkulud

Eluruumi üürimisega kaasnevad kulutused tarbitud veele, prügiveole jne. Võlaõigusseaduse § 292 lg 1 kohaselt peab üürnik kandma ka muid kulutusi...
 

Õppepuhkus

Töötajal, kes omandanab haridust, on õigus õppepuhkusele. Tegemist ei ole tasuta puhkusega...

.


 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 8. 03. 2011. 02:22