banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Üüri kõrvalkulud

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Üüri kõrvalkulud Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Üüri kõrvalkulud,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Üüri kõrvalkulud

Eluruumi üürimisega kaasnevad kulutused tarbitud veele, prügiveole jne. Võlaõigusseaduse § 292 lg 1 kohaselt peab üürnik kandma ka muid kulutusi, mis on seotud üüritud asja kasutamisega, kui selles on kokku lepitud. Kõrvalkuludeks on tasu üürileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud asja kasutamisega.

Seadus kehtestab eelduse, et üürnik peab tasuma üksnes üüri. Kui lepingus ei ole spetsiaalselt välja toodud, et üürnik peab kandma kõrvalkulusid, siis üürnikul ei ole kohustust kõrvalkulude eest tasuda ning kõrvalkulud kannab üürileandja.

Kui eluruumi üürilepingus on kirjas, et üürnik kohustub tasuma kõrvalkulude eest, siis olenemata kokkuleppe sisust, ei saa kõrvalkulude osas lepingus ette näha seadusevastaseid kulusid (kulusid, mis ei ole seotud asja kasutamisega – nt laenumaksed). Isegi, kui lepingus on seadusevastane klausel kõrvalkulude kohta, on see tühine ning seda klauslit ei pea täitma. Iga kõrvalkulu tuleb hinnata eluruumi kasutamise seose kaudu.

Eluruumi kasutamisega seotud kuludeks on kindlasti vesi, prügivedu, toasoe, elekter, gaas. Erialakirjandus toob välja, et telefoni-, interneti- ja televisiooniteenused on üürniku täiendavad teenused ning need peab kandma üürnik. Korterelamu puhul tuleb arvestada ka halduskuludega, remondifondiga jms. Kui need kulud on seotud eluruumi kasutamisega, siis tuleb ka üürnikul nende eest tasuda. Kohtulahendite põhjalt võiks välja tuua ühe juhtumi, kus üürnik kõiki kõrvalkulusid ei kandnud ning poolte vahel tekkis vaidlus, mh ka kõrvalkulude kandmise osas. Antud juhtumil oli eluruumi üürilepingu sätted kõrvalkulude kandmise kohta väga üldsõnalised ning üürnik mõistis, et tema peab kandma ainult arvestite alusel esitatavad kõrvalkulud. Seega ei tasunud ta haldustasu, remondifondi jne. Kohus tugines lepingu sätete tõlgendamise sätetele ning leidis, et lepingut tuleb tõlgendada nii nagu seda mõistis üürnik. Seega kohus ei mõistnud üürnikult välja kulutusi, mis olid seotud fonoluku, liikmemaksu, haldustasu näol.

E-Nõustaja OÜ

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 8. 03. 2011. 02:13