banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Kinemaatika

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Kinemaatika Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Kinemaatika,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Kinemaatika 

Auto läbib ühe kolmandiku teest kiirusega v1  ja ülejäänud osa kiirusega v2 = 60 km/h. Leida auto keskmine kiirus esimesel kolmandikul teest, kui kogu tee läbimise keskmine kiirus vk = 37,5 km/h.

Antud:

s1 = 1/3 s ( s – kogu teepikkus)

s2 = 2/3 s

v2 = 60 km/h

vk = 37,5 km/h

Leida: v1.

Lahenduse plaan. Keskmine kiirus leitakse liikumisel läbitud kogu teepikkuse ja selleks kulunud aja järgi.

vk = s/t

Liikumiseks kulunud aeg on võrdne üksikute teeosade läbimiseks kulunud aegade summaga

t = t1 + t2, kus

t = s/vk,  t1 = s1/v1,  t2 = s2/v2.

Siit

s/v2 = s1/v1+s2/3v2.

Asendades ülesande tingimusi, saame

s/vk = s/3v1 + 2s/3v2. 

Lahendus. Saadud võrrandist avaldame

 

Vastus. Auto keskmine kiirus esimesel kolmandikul teest on 25 km/h.

 

Punktist, mis asub Maa pinnast H0 = 300 m kõrgusel, visatakse üheaegselt kaks keha kiirusega v0 = 20 m/s, üks vertikaalselt alla, teine vertikaalselt üles. Leida:

1)      millise aja t möödumisel liikumise algusest asuvad kehad teineteisest dr = 200 m kaugusel;

2)      esimese keha kiirus v1 Maa pinnale langemise momendil;

3)      millise aja möödumisel langeb teine keha Maa pinnale. Õhu takistust mitte arvestada. G = 10 m/s2.

Antud:

H0 = 300 m

v0 = 20 m/s

dr = 200 m

g = 10 m/s2

Leida: t ; v2; t2.

Lahenduse plaan. Kehadevaheline kaugus on võrdne kehade poolt läbitud teepikkuste vektoriaalse vahega.

dr = r1 – r2.

Aega arvame viskehetkest, positiivseks liikumissuunaks loeme esimese keha liikumissuuna  - alla. Et kehad liiguvad mööda üht sirget ja kehad visatakse koordinaatide alguspunktist ( y01 = 0 ja y02 = 0 ), siis võime kirjutada järgmiselt:

dr = y1 – y2, kus y1 = v0t + 1/2gt2, y2 = -v0t + 1/2gt2

(teise keha kiirus on negatiivne, sest ta liigub vastassuunas).

Järelikult

dr = v0t + 1/2gt2 - (-v0t + 1/2gt2 ) = 2v0t, millest t = dr/2v0, kus 2v0 = v on esimese keha kiirus teise keha suhtes. Maale jõudmiseni see kiirus ei muutu ja ajast ei sõltu.

Maapinnale jõudmise momendil y1 = y2 = H0, seepärast v21 - v20 = 2gH0, millest

Lahendus. Asendame valemitesse arvväärtused ja arvutame

 

(t2 ei saa olla negatiivne, sest keha ei saa kukkuda Maale enne tema ülesviskamist.)

Vastus. 1) kehad asuvad teineteisest 200 m kaugusel 5 s möödumisel viskehetkest; 2) esimese keha kiirus Maale langemisel on 80 m/s; 3) teine keha langeb Maale 10 s möödumisel viskehetkest. 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 21. 04. 2005. 10:23