banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Proovieksam 8 klass (näidis)

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Proovieksam 8 klass (näidis) Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Proovieksam 8 klass (näidis),Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

BIOLOOGIA ARVESTUSLIK EKSAM, 8 klass

Nimi:

Klass:

NB! Enne vastamist loe tähelepanelikult tööjuhendit ja vasta täpselt esitatud küsimusele. Mõtle rahulikult, ära kiirusta – aega on 120 minutit.

1. Kirjuta iga joonise juurde, kas sellel on kujutatud bakterirakku või viirust. Kirjuta viitejoonte abil juurde järgmised nimetused: (2,5 punkti)

VIBUR, PÄRILIKKUSAINE, RAKUKEST

Bakteriraku pilt

Bioloogia põhikoolile II, 2002, autorid M.Martin, M.Toom jne, lk. 23. (Ise juurde panna)

2. Nimeta üks tunnus, mille poolest viirused sarnanevad elusorganismidega, ja üks tunnus, mille poolest viirused erinevad elusorganismidest. (2 punkti)

Tunnus, mille poolest viirused sarnanevad elusorganismidega.

Tunnus, mille poolest viirused erinevad elusorganismidest.

3. Milleks inimesed kasutavad baktereid? (2 punkti )

a) ...

b) ...

4. Loe järgmist teksti ja otsusta, millise algloomaga on tegu. (1 punkt)

Tal on keha liikumiseks pikk ja niitjas jätke – vibur ning selle läheduses valgustundlik punane silmtäpp. Silmtäpi abil tajub valgust, mille poole ta ujub. Enamasti on ta rohelist värvi, kuid kui ta pikaks ajaks pimedasse, siis kaob tema kehast klorofüll ning ta muutub värvusetuks. Paljuneb pikipooldumise teel.

See algloom on …

5. Milline tähtsus on vetikatel looduses. (3 punkti)

a) ...

b) ...

c) ...

6. Tõmba õigele/õigetele väitele/väidetele joon alla. (1 punkt)

Seened elavad:

a) ainult mullas ja loomade kehas; b) vees, mullas ja toiduainetes; c) mullas, vees, toiduainetes, taimedes, inimese ja loomade kehas, elamutes; d) ainult taimedel ja mullas; e) põhiliselt mullas

7. Täida lüngad, kasutades järgmisi sõnu: orgaanilised ained, eosed, hüüfid, seeneniidistik, seeneniidid, lagundaja. (3 punkti)

Enamik seeni koosneb peenikestest harunevatest ................. ehk ................. Need põimuvad omavahel ja moodustavad ................. ehk mütseeli. Elutegevuseks vajalikud ained ja energia saavad nad ................. lagundades. Seened paljunevad enamasti ................. Looduses on seened olulised .................

8. Miks pärmitaigen kerkib? Kirjelda taigna kerkimist, mis kerkimise ajal toimub? (3 punkti)

9. Tõmba õigele vastusevariandile ring ümber. (1 punkt)

Vetikate tähtsus samblike talluses seisneb selles, et

a) nad varustavad seeneniite veega;

b) hangivad hapnikku;

c) kindlustavad samblike paljunemise;

d) varustavad seeneniite orgaaniliste ainetega;

e) kaitsevad seeneniite kuivamise eest.

10. Keda on pildil kujutatud ja too välja kolm iseloomulikku tunnust. (4 punkti)

Käsna pilt

Bioloogia põhikoolile II, 2002, autorid M.Martin, M.Toom jne, lk. 82 (Ise juurde panna)

Pildil on ...

Tema iseloomulikud tunnused on:

a) ...

b) ...

c) ...

11. Tõmba maha loetelusse mittesobiv loom. Põhjenda. (2 punkti)

KIRITIGU, VIHMAUSS, JÕEKARP, NÄLKJAS

Põhjendus:

12. Ühenda õiged sõnapaarid. (1,5 punkti)

13. Joonista vihmauss ja kanna joonisele VÖÖ, LÜLID, HARJASED ning too välja kolm põhjust, miks vihmauss on mullas vajalik loom. (5 punkti)

Põhjused, miks vihmauss on mullas vajalik loom:

a) ...

b) ...

c) ...

14. Joonistel A ja B on kujutatud kahe putuka – liblika ja rohutirtsu elutsükleid. Märgi joonistele puuduvad nimetused. Milline joonis iseloomustab rohutirtsu, milline liblikat? (3 punkti)

Joonis A iseloomustab ...

Joonis B iseloomustab ...

15. Arutle, mis juhtuks Maal, kui kaoksid kõik putukad. Too välja kolm erinevat võimalust. (3 punkti)

a) ...

b) ...

c) ...

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 17. 10. 2007. 00:40