banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Rahvusvahelised andmed suitsetamise ja alkoholi kohta

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Rahvusvahelised andmed suitsetamise ja alkoholi kohta Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Rahvusvahelised andmed suitsetamise ja alkoholi kohta,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Rahvusvahelised andmed suitsetamise ja alkoholi kohta

Kaili Kepler

WHO-Koolilaste Elustiili Uurimustulemuste 1994 järgi Slovakkias, Lätis, Eestis ja Soomes olid 11-15-aastased poisid proovinud suitsu sagedamini kui teistes maades. Suitsu proovimine 11-15-aastaste tüdrukute seas oli kõige sagedam Gröönimaal, kus suitsuproovijaid oli märgatavalt rohkem võrreldes teiste maadega. Harvemini olid proovinud suitsu kõigis vanuserühmades tüdrukute osas Israelis ja Leedus ning samavanuste poiste seas Prantsusmaal ja Israelis, Belgias/flaamikeelsed ja Hispaanias. Poisid olid proovinud suitsu kõikides maades v.a. Gröönimaal nooremana kui tüdrukud. Vanusega soolised erinevused vähenesid ja muutusid peaaegu samasugusteks poiste andmetega. Enamus maade 15-aastastest poistest (60-81 %) ja samavanustest tüdrukutest (58-82 %) olid proovinud suitsu. Gröönimaa 15-aastased tüdrukud olid proovinud suitsu sagedamini kui samavanused poisid. Soolised erinevused olid suured Leedus ja Eestis, kus suitsuproovijaid poisse oli poole võrra rohkem kui tüdrukuid.

Gröönimaa 15-aastased poisid ja tüdrukud suitsetasid iga päev sagedamini kui teiste maade noored. Gröönimaal 41 % poistest ja 37 % tüdrukutest vastas, et nad suitsetavad iga päev. Huvitav on märkida, et tänapäeval iga päev suitsetajate osakaal on siirdumas õrnema soo suunas. WHO-Koolilaste Eluviisi Uuringu andmete põhjal Sotimaal, Kanadas, Saksamaal, Hispaanias, Walesis, Taanis ja Rootsis 15-aastased tüdrukud suitsetasid iga päev sagedamini kui samavanused poisid.

Kuigi Eestis 15-aastastest poistest 81 % ja tüdrukutest 43 % oli proovinud suitsu, siis püsivaid ehk iga päev suitsetajaid oli vastavalt poiste seas 16 % ja tüdrukute 3 %. Gröönimaa järel iga päev suitsetamine 15-aastaste poiste seas oli sagedasem Belgias/flaamikeelsed, Austrias, Lätis ja Soomes (21-25 %) ja harvemini Israelis ja Leedus (6-9 %). 19-22 % 15-aastastest Soome, Kanada, Sotimaa, Austria ja Walesi tüdrukud suitsetasid iga päev, harvemini tegid seda Leedu, Slovakkia ja Eesti tüdrukud (2-3%).

 

Alkohol

Enamus noortest oli paljudes Euroopa maades maitsnud alkoholi 11-aastasena. Alkoholi maitsmises oli 11-aastaste vanuserühmas juhtival kohal Slovakkia, Walesi ja Tsehhi poisid (87-81 %) ja sama maade tüdrukud (86-82 %). Alkoholi proovijaid 11-aastaste vanuserühmas oli vähe Norras, poistest 31 % ja tüdrukutest 17 % ning Gröönimaal vastavalt 32 % ja 23 %. Huvi alkoholi vastu kasvas vanusega. 15-aastased poisid ja tüdrukud peaaegu kõikides maades olid maitsnud alkoholi. Poiste ja tüdrukute seas alkoholiproovijaid oli kõige rohkem Walesis (99 %) ja kõige vähem Israelis (65 % poistest ja 57 % tüdrukutest).

Taani ja Walesi 15-aastased poisid ning Soome ja Taani tüdrukud jõid ennast sagedamini täiesti purju (vähemalt 4-10 x) kui teiste maade samavanused poisid ja tüdrukud.

24-s erinevas maas jõid poisid sagedamini ennast purju kui tüdrukud v.a. Soomes, kus tüdrukud olid joonud ennast purju sagedamini kui poisid.

 

Kirjandus:
King A., Wold B., Tudor-Smith C., Harel Y. The Health of Youth. A Cross-National Survey. WHO Regional Publications, European Series No.69, 1996.

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 21. 04. 2005. 10:18