banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Sotsiaalsed oskused I kooliaste

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Sotsiaalsed oskused I kooliaste Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Sotsiaalsed oskused I kooliaste,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort


SOTSIAALSETE OSKUSTE ÕPETAMINE I KOOLIASTMES


1. Kuulamisoskuste arendamine

2. Töökorralduste täitmine. Grupitöö

3. Enesekontrolli arendamine

4. Probleemi lahendamine

5. Oma viha väljendamine

6. Õpi ütlema "Ei!"

7. Iga inimene on unikaalne

8. Teiste austamine, viisakus

Eesmärk: Sotsiaalsete oskuste töölehed varustavad õpetajat huvitavate ülesannete ja samm- sammult tehnikatega õpetamaks õpilastele sotsiaalse käitumise algtõdesid ja –võtteid. Esitatud on 35 töölehte õpilastele, mis juhatavad lapsi interaktsioonile kaaslastega ja täiskasvanutega nii klassis, koolis, kodus kui ka ühiskonnas.

Kõik tegevused on lapsekesksed, sisaldavad nii naljakaid kui ka reaalse elu probleemsituatsioone. Lapsi julgustatakse jälgima nende endi käitumist, parandama seda, naerma enda üle, lahendama probleeme ja omandama oskusi, et teiste inimestega positiivselt suhelda.

Sotsiaalsete oskuste loetelu on jaotatud kaheksasse ossa, igas osas on 3- 6 töölehte koos juhendiga õpetajale.

Siit võib leida ka materjali, mis aitab töötada vanematega.

Pole kunagi liiga hilja õpetada lastele sobivat käitumist, et olla nii perekonna, klassi kooli kui ka ühiskonna hästikasvatatud liige. Lapsed peavad õppima teiste laste ja täiskasvanutega igapäevast suhtlemist. Töölehed aitavad lastel just seda teha!

Sotsiaalsete oskuste töölehed on mõeldud kasutamiseks I kooliastmes. Neid võib kasutada nii töötamiseks terve klassiga (nt. grupitöö, kuulamisoskuse töölehed) kui ka individuaalseks tööks või töötamiseks väiksema grupiga (õpilastega, kellel ilmnevad vajakajäämised konkreetsetes sotsiaalsetes oskustes). Metoodiliste võtetena on kasutatud vestlust, diskussiooni, rollimängu, dramatiseeringut, kaaslaste õpetamist nii paaris- kui ka rühmatöös jne. Töölehed on soovitusliku iseloomuga, mõtete andmiseks. Neid võib vajadusel muuta, täiendada, luua olemasolevate töölehtede abil uusi.

Julget pealehakkamist ja järjekindlust tööks õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamisel!

Töölehed on koostanud magistrant Kersti Kirsipuu.

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 2. 11. 2006. 07:48