banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Pooljuhttehnikal töötav kaugside tihendussüsteem

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Pooljuhttehnikal töötav kaugside tihendussüsteem Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Pooljuhttehnikal töötav kaugside tihendussüsteem,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Kuni kuuekümnendateni töötas Tallinn-Riia kaugsidekaablis koos seal olnud fantoomühendustega umbes 70-80 "L" ja "M"-süsteemi 4-juhtmelist sidekanalit, ning kolm raadiotranslatsiooni kanalit. Viiekümnendate lõpul hakati N.Liidu tehastes tootma tihendussüsteemi K-24-P2, mille liinitrakti vahevõimendites kasutati esmakordselt transistore. Tallinn-Riia vahel olev TDSP tüüpi kaabel võimaldas seda tihendussüsteemi kasutada, kusjuures selle liinispektri (12-108 kHz) juures oli vahevõimendite vahekauguseks ca 16 km.

1960. aastal depupiniseerisid Pärnu jaoskonna töötajad Tallinn-Riia kaablis neli "S"-süsteemi paari (paarid nr. 60, 61, 62 ja 63), milledele oli kavandatud tööle panna analoog tihendussüsteem K-24-P2. Kaabli depupiniseerimiseks oli vaja lahti kaevata kõik pupiinikastid, need avada ja süsteemide alla minevatelt soonpaaridelt pupiinipoolid välja lülida. Tööd raskendas tunduvalt asjaolu, et Tallinn-Pärnu vahel oli kaabel maandatud maantee muldkehasse, kus liiklus oli küllaltki tihe. Selle töö tegid kaabelliini teenindavad kaablijaoskonnad Tallinn-Riia vahel ära oma põhitöö kõrvalt, kusjuures mingit lisatasu tehtud töö eest töötajaile ette nähtud ei olnud. Pärnu kaablijaoskonna töötajad depupiniseerisid kaablilõigu Tallinnast kuni Iklani, milleks tuli avada kokku 87 pupiinipooli kasti. Töö tegemiseks kulus jaoskonnal kolm kuud.

1961. aasta suvel alustati kaablile K-24-P2 vahevõimendite (MVP) monteerimist. Selleks tuli iga 16 kilomeetri järel ehitada trassile MVP konteinerite jaoks spetsiaalsed kaevud. Kuna sobivat kaevukonstruktsiooni ei olnud Sideinstituudi poolt välja töötatud, soovitati Riia KRMR-is ehitada need tellistest. Esimese, näidiskaevu rajamiseks kutsuti kaablijaoskondade esindajad Riiga, kus siis näidati praktiliselt, kuidas sellist kaevu ehitada. Soovitatu kontruktsioon oli aga ebapraktiline, töömahukas ja mis kõige halvem - ebahermeetiline ning täitus pinnaseveega.

Leidnud sellised MVP kaevud olevat ebasobilikud, tehti Pärnu jaoskonna töötajate poolt ettepanek – kasutada MVP kaevude ehitamiseks 30 mm läbimõõduga asbesttsementtorusid ja 800 mm läbimõõduga kaevurõngaid, mis olid omavahel hermetiliselt ühendatud ja toetusid kahele raudbetoonist alusplaadile. Seda ettepanekut toetas ka tihendussüsteemi välja töötatud Moskva Sideinstituut ja see lahendus avaldati hiljem N.Liidu sideehituse teadmikus.

Pärnu kaablijaoskonna töötajad ehitasid mitteteenindatavate võimendus-punktide kaevud ja monteerisid sinna seadmed Tallinnast kuni Iklani. Peale seadmete paigaldamist ja montaa˛i alustati vahevõimendite ja liinitraktide häälestamist. See oli üsna töömahukas tegevus. Pealegi puudus siis veel vastav kogemus.

Liinitrakti häälestustööd tegid KRMR mõõdugrupi ülem Nadezda Bondarevaga ja käesolevate ridade kirjutajaga. Kuna 1961. aastal saabus talv varakult ja kohe rohke lumega, tuli liiniaparatuuri häälestust teha jootelampidega soojaks köetud telgis, mis sageli üleni lume alla oli tuisanud. Novembri lõpuks said mõlemad liinitraktid Tallinnast kuni Riiani häälestatud ja detsembris anti neil süsteemidel Tallinn-Riia vahel tööle esimesed analoog sidekanalid.

Üsna pea aga selgus, et uus tihendussüsteem käitub kapriiselt, kuna sellel esines sageli liinivõimendite kõrgsageduslikke võnkumisi, mis häiris kanalite tööd. Selle põhjuseks oli vahevõimendite toiteahelate halb lahtisidestus. Antud konstruktsioonilse puuduse kõrvaldamisks tuli kõikidesse vahevõimenditesse monteerida täiendavad lahtidestusahelad. Ka see töö tuli aga ära teha rasketes välitingimustes ning süsteemide tööd katkestamata.

Seoses uute tihendussüsteemide töölerakendamisega, tuli 1962. aasta aprillis kaugside jaoskonda tehnikuna tööle Nikolai Kirsanov, kes siiani oli töötanud Pärnu Liinitehnilises Sõlmes. Sama aasta septembris rebiti Pärnus, Kalevi ja Võidu tänava nurgale ehitatava elamu vundamendikaeviku kaevamisel ehitaja poolt Tallinn-Riia kaugsidekaabel puruks, mis põhjustas jaoskonnale suuri pahandusi.

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 17. 07. 2005. 17:04