banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Äike lõunast

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Äike lõunast Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Äike lõunast,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Kuni juuni alguseni 1919 ei olnud meie vägedel otseseid kokkupuuteid Landeswehriga. Oli küll teada, et ta on meile vaenulik, kuid samas oli ta ka meie liitlane, hoides hulga punavägesid oma rindel kinni. Seejuures ei näidanud Landeswehr küll üles erilist aktiivsust, vabastades mitme kuu jooksul punavägedest vaid väikese maa-ala. 22. mail Riia ootamatu vallutamisega abistas ta aga tublisti meie operatsioone Põhja-Läti vabastamisel. Nüüd, kus barjäär punarinnete kokkuvarisemise tõttu meie ja Landeswehri vahel oli kadunud, pidi paratamatult tekkima kontakt selle vägedega.

Kohe peale Riia vallutamist hakkas Landeswehr ette valmistama sõjakäiku Eesti vastu ja mai lõpul alustasid selle väed liikumist põhja poole. Viimase koosseisus olnud vene valgete üksus vürst Lieveni juhtimisel kuulutas end alanud Landeswehri sõja puhul erapooletuks. 1. juunil jõudis Landeswehri luuresalk Võnnu alla, kelle juhtkond väitis, et neile on antud käsk liikuda põhja poole ja puhastada maa enamlastest. Neile teatati, et Põhja-Lätis punaväe üksusi enam pole ja et Võnnu on Läti Vabariigi 2. Võnnu polgu valduses. Landeswehrlastelt nõuti, et nad enam edasi põhja poole ei liiguks.

Toimunud läbirääkimistel Landeswehri esindaja parun Rahdeniga väitis viimane, et nad polnud teadlikult meie vägede edasiliikumisest. Neil olevat antud käsk - vabastada Põhja-Läti punavägedest. Selleks liikuvat Põhja-Läti suunas kolm Landeswehri kolonni. 3. juuni õhtuks jõudsid selle eelväed Võnnu alla.

Ülemjuhataja kindral Laidoneril oli selge, et Landeswehri poolt on karta halvimat ja ta andis Lõunarinde diviiside ja soomusrongide ülematele korralduse: mitte lubada Landeswehri üksustel tulla üle Koiva jõe suudme, Segevoldi ja Uus-Schwaneburgi joone.

4. juunil sõitis soomusrongil nr. 2 Eesti ülemjuhataja esindajana Võnnu polkovnik N. Reek, et Landeswehriga läbirääkimisi pidada. Kuid kokkulepitud ajaks ei ilmund kohale ühtegi selle esindajat. Hiljem küll need saabusid, kuid ilma volitusteta läbirääkimiste pidamiseks. Polkovnik Reek tegi neile teatavaks meie ülemjuhataja seiskohad ja lepiti kokku uue kohtumise suhtes 5. juunil. Selleks ajaks pidid Landeswehri üksused meie nõude kohaselt tagasi tõmbuma.

Samal ajal aga saabus Võnnu üha uusi Landeswehri üksusi. Nüüd teatas ülemjuhatja Laidoner meie väejuhtidele, et Landeswehr tegutseb kõikjal meie vastu ja meie poolt lubatud joone ületamise korral tuleb teda kohelda kui otsest vaenlast.

Kogu riigis valitses üldine pinevus. Mõnede juhtivate isikute poolt kuuldus isegi hääli, et kas makasb siiski Landeswehriga tülli minna ja otstarbekam oleks temaga kokku leppida. Kõhkleval seisukohal on ka selle rindelõigu 3. diviisi juhtkond eesotsas kindral Põdderiga ja viimane teeb ülemjuhatajale täiendava järelpärimise- kas ülemjuhataja lubab Landeswehri üksused Võnnu alt taanduma sundida? Sellele saadab Laidoner järgmise sisuga vastuse:

"Mitte üksnes ei luba, vaid käsin täpipealt minu direktiivi täita. Schwaneburgi ümbruses on meil võitlused enamlastega ja selleks on minul tarvis, et seljatagune vaenlastest ja kahtlastest elementidest puhas oleks.Landeswehr ei tunnista Eesti ja Läti valitsusi. Ainult juhin teie tähelepanu, et lätlastega käsikäes töötada on väga soovitav ja tarvilik, et Balodisega on vaja täielikku ühendusse astuda.

Inglased toetavad meie võitlust sakslastega täielikult ja tahavad Landeswehri toetamise Liibavi kaudu seisma panna. Ainult pidage meeles, et kui tuleb sakslaste vastu välja astuda, siis julgelt ja kindlalt, et võit täielikult meile jääks. Kui sõda, siis sõda! Olge ettevaatlik ja ühtlasi väga kindel, ärge laske end lüüa, vaid lööge ise!

Laidoner

Kokkulepitud 5. juunil sakslased läbirääkimistele ei ilminud, ega teatanud ka oma vägede tagasitõmbamisest. Hiljem tuli teade, et nende esindajad ootavad lõuna pool Võnnut, Ammati raudteesilla juures

Kuid see oli lõksu meelitamine. Kui polkovnik Reek soomusrongil nr. 2 koos USA koloneli W. Greene'ga Ammatisse sõitis, ei ilmunud sinna ühtegi esindajat. Selle asemel avati rongi pihta püssi ja kuulipilduja tuli ja üks väesalk ründas rongi. Rongilt avati vastutuli ja ründajad löödi kaotustega tagasi.

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 18. 07. 2005. 14:06