banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Aasta 1917

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Aasta 1917 Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Aasta 1917,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

27. veebruar – Algavad rahutused Venemaa pealinnas Peterburis, mille tulemusel saab võimalikuks eesti sõdurite koondamine kodumaale.

26. märts – Toimube eesti sõjameeste suur meeleavaldus Peterburis, kus nõutakse Vene ajautiselt valitsuselt Eesti omavalitsuse seaduse eelnõu kinnitamist.

28 märts – Eesti sõjameeste esimene organiseerimiskoosolek Tallinnas "Grand-Marina" ruumides, kus otsustatakse eesti sõdurite ja ohvitseride toomise vajadus kodumaa läheduses olevale rindele.

8. aprill – Peterburis moodustatakse eesti sõjaväeosade organiseerimise komitee.

12. aprill – Tallinnas formeeritakse esimene eesti rahvuslik väeosa - 1. Eesti polk, mille ülemaks määratakse kolonel A. Tõnisson. Kuni Tõnissoni saabumiseni Eestisse on polguülemaks ajutiselt kolonel S. Pinding.

11. mai – 1. Eesti polk kolonel A. Tõnissoni juhatusel viiakse formeerimise jätkamiseks Tallinnast Rakveresse, kuna Tallinnas alustasid sealsed punased kihutustööd polgu formeerimise vastu.

18-22 juuni – Tallinnas toimub esimene ülevenemaaline eesti sõjameeste kongress, kus moodustatakse Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee. Komitee esimeheks valiti lipnik K. Päts ja abiesimeheks lipnik A. Rei.

1. juuli – Tallinnas tuleb kokku Eesti Ajutine Maanõukogu (Eesti Maapäev).

3-4. juuli – Tallinnas toimub esimene Eesti rahvuskongress.

20. juuli – Maapäeva poolt valitud Ajutine Eesti valitsus astub ametisse.

21. august – Saksa väed vallutavad Riia.

18. september – Asutatakse "Tallinna elanikkude Omakaitse", mis hiljem Kaitse-Liiduks formeeritakse.

19. september – 1. Eesti polk lahkub Rakverest ja viiakse Riia alla rindele.

26. september – Tartus formeeritakse eesti tagavarapataljon kolonel J. Rosenbaumi juhatusel. Tallinnas moodustatakse 3. eesti jalaväepolk kolonel E. Põder'i juhatusel.

29. september – Saksa väed vallutavad Saaremaa, Hiiumaa ja Muhumaa. Osa 1. Eesti polgust saadetakse sakslaste vastu Muhumaal, kus umbes 1600 meest sakslaste kätte vangi langeb.

25. oktoober – Peterburis toimub enamlaste riigipöör, mis Eestis asuvate vene vägede toetusel toimub ka Eestis.

11. november – Tallinna Omakaitse saadetakse enamlaste poolt laiali.

15. november – Eesti Maanõukogu kuulutab end ainsaks kõrgema võimukandjaks Eestis ja tunnitab kehtetuks Vene riigi ülemvõimu.

20. november – Enamlased võtavad väevõimuga Tallinnas üle Eesti Maavalitsuse.

22. november – Viljandis ja Paides toimub kolonel J. Unt'i juhtimisel 2. eesti jalaväepolgu formeerimine.

6. detsember – Algab 1. Eesti diviisi formeerimine. Kolonel A. Tõnisson nimetatakse brigaadiülemaks. Rakveres toimub kapten H. Vahtramäe juhatusel 4. eesti jalaväepolgu formeerimine.

15. detsember – Nõmmel toimub leitnant H. Normak'i juhatusel inseneriväe roodu moodustamine.

15-18. detsember – Tallinnas toimub Eesti väeosade esindajate nõupidamine. Eesti diviisi juhtkond jaotab Eesti piirkondadeks ja jagab piirkonnad ära eesti rahvusväeosade vahel.

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 22. 07. 2005. 17:21