banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Balti riigid oleks okupeeritud ka ilma MRP-ta

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Balti riigid oleks okupeeritud ka ilma MRP-ta Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Balti riigid oleks okupeeritud ka ilma MRP-ta,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Kui lähtuda N. Liidu seisukohast, et Saksamaa kallaletung N. Liidule toimub varem või hiljem, siis võib päris kindlalt väita, et Molotovi-Ribbentropi pakt ei mõjutanu kuidagi Eesti, Läti ning Leedu olukorda nende julgeoleku seisukohalt. Sõja puhkemisel Saksamaa ja N. Liidu vahel oleks Balti riikide okupeerimine osutunud vältimatuks ka ilma Molotov-Ribbentropi paktita.

Hitleri sõjalistes kavades oli ette nähtud Leningradi ründamine ja seda poleks olnud võimalik teostada ilma Balti riike läbimata. N. Liidu sõjalised kavad nägid aga sõja puhkemisel Saksamaaga ette Balti riikide okupeerimise, milleks olid tehtud kõik ettevalmistused. Nende ettevalmistuste hulka kuulus ka 1939. aasta sõjaliste manöövrite ületoomine Leningradi piirkonda ning suurte sõjajõude koondamine Soome, Eesti, Läti ja Leedu piiride lähedusse.

Kuidas oleks okupeerimine toimunud ja kes oleks olnud esimene okupeerija, kui poleks olnud Molotov-Ribbentropi pakti, võime vaid mõistatada. Juhul, kui Hitler oleks alustanud Teist maailmasõda mitte rünnakuga läände, vaid N. Liidu vastu, ei oleks N. Liit, vaatamata tehtud ettevalmistustele, jõudnud Saksamaad ennetada. Kui arvestada sakslaste rünnakute kiirust Läänes ja Poolas, oleksid Saksa relvajõud jõudnud tungida Balti riikidesse oletatavalt enne punaarmeed. Kui aga Saksamaa oleks alustanud rünnakuga Läände, nagu see tegelikult toimus, poleks olukord erinenud tegelikult toimunust. N. Liit oleks ka ilma MRP-ta okupeerinud Balti riigid ja võib vaid mõistatada, kas see oleks toimunud sõjaga või ilma. Siin jääb vastus oletuste valdkonda.

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 3. 01. 2006. 02:23