banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Johan Laidoner

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Johan Laidoner Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Johan Laidoner,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Eesti Kaitsevägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoner

19. juulil 1940 viidi Eest Vabariigi sõjavägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoner koos abikaasa Mariaga NKVD töötajate valve all Moskvasse. Seal pandi nad elama siseasjade rahvakommissariaadi suvilasse. Kindrali küsimusele: kui kauaks nad sellisesse olukorda peavad jääma, vastas NKVD ametnik: "Kuni sõja lõpuni."

28. juunil 1941 Johan Laidoner arreteeriti ja paigutati Pensa Oblasti NKVD Peavalitsuse vanglasse. Seal kuulati ta 25-el korral üle. Tema süüdistusaktis on kirjas: "Juhtis eesti armee ülemjuhatajana detsembris 1918 sõjalisi operatsioone Punaarmee vastu, surus jõhkralt maha eesti tööliste revolutsioonilise liikumise, likvideeris bolševistliku ülestõusu Eestis 1924. aastal kasutades ära oma mõju Eesti valitsevates ringkondades, teostas vaenulikku poliitikat Nõukogude Liidu vastu."

1942. aasta septembris viidi Laidoner Moskva Butõrka vangla kaudu Kirovi vanglasse, kuhu jäi kuni 1945. aasta sügiseni. Sealt viidi Laidoner Ivanovo vanglasse, kust ta 1952. aastal uuesti Moskva Butõrka vanglasse toodi. Siin võeti temalt ära kõik isiklikud esemed, isegi kalossid. Hammastelt võeti maha kuldkroonid.

Butõrka vanglas algas täielik ülekuulamiste maraton. Ajavahemikul 7.-22. märtsini kuulati Laidoner üle 14 korral, kusjuures tema "süüdistuse" panid ülekuulajad kokku Laidoneri eluloolisteste andmete põhjal. Tegelikult aga oli Laidoneri saatus juba ette ära otsustatud ja uurijad tegid vaid tellimustööd.

16. aprillil 1952 langetas NSV Liidu julgeolekuministri juures olev erinõupidamine- mis tegelikult oli konstitutsiooniväline ebaseaduslik organ - otsuse: 25 aastat vanglakaristust koos kogu vara konfiskeerimisega. Vähem kui aasta pärast - 13. märtsil 1953 päästis surm Johan Laidoneri edasisistest vanglapiinadest.

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 3. 01. 2006. 08:33