banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

DP komisjoni kiri

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: DP komisjoni kiri Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.DP komisjoni kiri,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Eesti Leegion ei olnud kuritegelik väeosa

Teises maailmasõjas Punaarmee vastu võidelnud eestlasi on ikka ja jälle süüdistatud natsismi teenimises. Eriti ägedalt on selles rünnatud Eesti Leegioni [hiljem Relva SS 20. Eesti diviis]. Tegelikult arvati Balti Leegionid Nürnbergi Sõjatribunali poolt väljaspool Saksa Relva-SSi olevaiks. Selle tõendiks ka siin toodud USA Ümberasustatavate Isikute Komisjoni kiri Eesti peakonsuli kohusetäitjale Johannes Kaivile.


DISPLACED PERSONS COMMISSION

WASHINGTON 25, D. C.
September 13, 1950

In Reply Refer To:

DPC- 320
Mr. Johannes Kaiv
Acting Consul General of Estonia
In charge of Legation
9 Rockefeller Plaza
New York.

Dear Mr. Kaiv:

Reference is had to your telegram of August 23, 1950 and communication of August 31, 1950 with memorandum from the Estonian Committee in the United States zone of Germany on the question of former Estonian Legionnaires seeking admission to the United States under the Displaced Persons Act, as amended.

In this connection, I should like to inform you that the Commission on September 1, 1950 adopted the following policy:

“The Baltic Waffen S. S. Units (Baltic Legions) are to be considered as separate and distinct in purpose, ideology, activities, and qualifications for membership from the German S.S., and therefore the Commission holds them not to be a movement hostile to the Government of the United States under Section 13 of the Displaced Persons Act, as amended.”

In the future, therefore, the cases of applicants for admission into the United States under the Displaced Persons Act, as amended, who have been members of the Baltic Waffen S.S., including the Estonian Legion, will be considered on their individual merits.

Sincerely yours,

Harry N. Rosenfield
Acting Chairman

Vaba tõlge

ÜMBERASUSTATAVATE ISIKUTE KOMISJON

WASHINGTON 25, D. C.

September 13, 1950

Hr. Johannes Kaiv
Eesti peakonsuli kohustetäitja
Saatkonna juhataja
9 Rockefeller Plaza
New York.

Kallis hr. Kaiv:

Vastan Teie 23. augusti, 1950 telegrammile ja Teie 31. augusti, 1950 sõnumile koos memorandumiga Eesti Komiteelt Ameerika Ühendriikide tsoonis Saksamaal, mis käsitlevad endiste eesti leegionäride probleemi “Ümberasustatavate isikute Ameerika Ühendriikidesse asumise seaduse” alusel.

Sellega seoses teatan Teile, et Komisjon 1. septembril, 1950 võttis vastu järgneva põhimõttelise otsuse:

“Balti Waffen SS üksused (Balti leegionid) erinesid täielikult Saksa SS-ist nii oma otstarbe, ideoloogia, tegutsemise kui liikmete kvaliftsiooni poolest, mistõttu Komisjon otsustas, et vastavalt Ameerika Ühendriikide “Ümberasustatavate isikute Ameerika Ühendriikidesse asumise seaduse” [Selle seadusega oli "Displaced Persons" all mõeldud kõiki isikuid, kes sõjapõgenikena, või muudel põhjustel olid oma alalisest elukohast lahkunud mõnda teise riiki.] paragrahv 13 alusel, ei ole need organisatsioonid vaenulikud Ameerika Ühendriikide valitsusele, mistõttu nende isikute avaldused, kes soovivad asuda Ameerika Ühendriikidesse elama “Ümberasustatavate isikute Ameerika Ühendriikidesse asumise seaduse” alusel ja kes on olnud Balti Waffen SS liikmed, kaasa arvatud Eesti Leegion, vaadatakse läbi iga isiku puhul individuaalselt.

Siiralt teie

(allkiri)
Harry N. Rosenfield
Esimehe ülesannetes
printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 3. 01. 2006. 14:42