banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

NSV Liidu direktiiv

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: NSV Liidu direktiiv Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.NSV Liidu direktiiv,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

NSVL Punalaevastiku Keskarhiiv

Arhiivi väljavõte:

Fond R-92. Nimistu 2s
Toimik 671. Lehed 1-2
Täiesti salajane 1. eks.
 

NSV Liidu kaitsekomissari
DIREKTIIV nr. 02622
9. juunil 1940, Moskva.

Punalipulise Balti laevastiku juhataja viitseadmiral V. Tributs.

Koopiad: Sõjalaeastiku rahvakomissar admiral N. Kuznetsov.
Leningradi sõjaväeringkonna juhataja armeekomandör K. Meretskov.

KÄSIN:

1. Punalipulisel Balti laevastikul 10. Juunil k.a. alates k. 5.00 minna üle Leningradi sõjaväeringkonna juhataja operatiivalluvusse ja 12. juuniks olla valmis täitma lahinguülesandeid viimase juhatusel.

A. Tagada Tallinna, Paldiski ja Liepaja sadamas asuvate PBL mereväebaaside ja laevade alaline valmisolek.

B. Leningradi sõjaväeringkonna juhataja juhatusel vallutada baasides asuvad Eesti ja Läti sõjalaevastiku laevad.

C. Vallutada kaubalaevastik ja ujuvvahendid.

D. Valmistada ette ja organiseerida dessantide maandamine Paldiskisse ja Tallinnasse, vallutada Tallinna sadamad ja patareid.

E. Sulgeda Riia laht.

F. Organiseerida alaline ja kindel piilkonnateenistus: Soome lahel Soome suunas ja Läänemerel Rootsi ning lõuna suunas.

G. Tihedas koostöös maaväega aidata kaasa Leningradi sõjaväeringkonna väeosade pealetungile Rakvere suunas.

H. Hävituslennuväe tegevusega mitte lasta Eesti ja Läti lennuväel lennata Soome ja Rootsi.

2. Sõjategevuse alguse täpse aja määrab Leningradi sõjaväeringkonna juhataja.

3. Käesoleva direktiivi laiendamiseks töötada välja PBL-i lahingutegevuse plaan ja esitada see 11. juuniks k.a. kinnitamiseks.

NSVL kaitserahvakomissar, Nõukogude Liidu marssal       S.TIMOŠENKO

Punaarmee kindralstaabi ülem, Nõukogude Liidu marssal        B. ŽAPOSNIKOV

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 4. 01. 2006. 02:29