banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Eestlaste protest SS vormi kandmise vastu

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Eestlaste protest SS vormi kandmise vastu Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Eestlaste protest SS vormi kandmise vastu,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Eestlaste soovimatust kanda Saksa SS vormi räägib samuti 1944. aastal Relva-SS Ida-alade ülemjuhataja poolt välja antud järgmise sisuga dokument (vaba tõlge, lühendatult):

Der Befehlshaber der Waffen-SS "Ostalnd" *)

Abt. VI AZ: 37 g/7 33/BE/Sal.
Käsitleb: Eesti Piirikaitserügementide kaebusi.

"Viimasel ajal on esinenud arusaamatusi ja tujulangust Eesti Piirikaitserügementide personali hulgas, mis on põhjustatud mõnede arulagedate nn. "isamaakaitsjate" poolt, kes ei mõista poliitilist olukorda. Alati leidub selliseid, kes millegagi rahul ei ole ja "supis juuksekarva leiavad", selles ei ole midagi uut ega erilist. Et see aga ühes üksuses esineb ja iseenesest mõistetavate asjade üle, mis viis aastat bolševismi vastu peetud võitluses igale eestlasele selge peaks olema, tüli tekitatakse, sellest küll aru ei saa. Ometi on sellist "mölisemist" (Meckereien) põhjustanud eesti Piirikaitserügementide rõivastamine SS-vormi. Selle vajadusest mittearusaamine on tekitanud mitmel juhul ebameeldivusi. Kaebajad motiveerivad oma nõudmisi järgmiselt:

1. Relva-SS koosneb vabatahtlikest, eesti Piirikaitserügemendid olevat aga mobiliseeritud, sel juhul ei saavat vabatahtlikkuse printsiibist juttugi olla;
2. Relva-SS olevat poliitiline üksus. Eesti Piirikaitserügemendid aga ei tegelevat poliitikaga ja kaitsvat puht sõjaliselt oma maad bolševismi vastu;

Kuidas aga on asjad tegelikult, püüame siinjuures lühidalt selgitada:

Väeosade rõivastamine, ükskõik kas siin räägitakse eesti Piirikaitserügementidest või saksa üksustest, kas Wehrmachtis või Relva-SS-is, on teema, mille üle ei saa olla mitte mingisugust vaidlust. On absurdne selle üle pead murda, miks just see ja mitte teistsugune vorm. /.../ Sõdur kannab selle väeosa vormi, kuhu ta kuulub. Ta tunneb end selles vormis hästi, on selle üle uhke, ega lase seda mustata. /.../ Sõduril pole õigust küsida: "Miks Relva-SS-i ja mitte Wehrmachti vorm?" Kui sõduril üldse midagi küsida on, siis seda, miks kuuluvad eesti Piirikaitserügemendid Relva-SS-i, aga mitte Wehrmachti alluvusse? Ka siin pole midagi vaielda, sest see on juba kõrgemalt poolt otsustatud. Et selle põhjus igale sõdurile selge oleks, siis räägime sellest veidi lähemalt.

Saksa Wehrmacht on Saksa riigi sõjavägi , mille ülesanded on kindlaks määratud lähtuvalt Saksa riigi poliitikast. Wehrmacht koosneb saksa kodanikest, kes Saksa riigi Kaitseseaduse alla kuuluvad. Selle seaduse järgi võib Wehrmachti kuuluda ainult Suur-Saksa riigi kodanik. Me peame küsima: "Kas me oleme Suur-Saksa riigi kodanikud?"

Relva-SS on nii oma kuuluvuselt kui kooseisult aga teistsugune, võiks öelda - edasijõudnud. Mis puutub Relva-SS-i kuuluvusse, siis võib öelda, et Relva-SS on Euroopa sõjavägi ja mitte Saksa sõjavägi. Võib öelda, et Relva-SS on poliitiline üksus, sest tema sihiks on bolschevistlikust- anglosakslikust ohust vaba Euroopa ja selline siht on kahtlemata poliitiline.

Kui keegi arvab, et temal, kui eesti Piirikaitserügemendi sõduril ei ole poliitikaga midagi tegemist ja ta tahaks parema meelega Wehrmachti kuuluda, siis näitab see seda, et tal pole vähematki arusaamist, mille eest me praegu võitleme. Mille eest võitleb kogu Euroopa ja sellega koos ka Eesti. Meil kõigil on ühine eesmärk, mille nimeks on - Euroopa rahvaste tulevik ja püsimajäämine. On viimane aeg, et kõik sellest aru saaksid. Ja kui keegi tahab midagi muuta ja ei taha Relva-SS-i kuuluda, siis laimab ta sellega Eesti Leegioni, mis nüüdsest Eesti Diviisi nime kannab ning Eesti piire kaitseb ja pole kunagi oma vormi üle kaevanud.

Mis puutub teise vaidlustatavsse küsimusse - nimelt sellesesse, et SS koosneb ainult vabatahtlikest, kuna Piirikaitserügemendid on mobiliseeritud - siis näitavad selle üle vaidlejad, et nad nad Euroopa rahvaste vabatahtlikust võitlusest oma tuleviku eest täiesti valesti aru saavad. Muidugi on olnud aegu ja seda just Idasõjakäigu algul, kus väikese inimgrupi vabatahtlikkus asja otsustas ja mõned vabatahtlikud kas Wehrmachti või politseipataljonidesse astusid, et sovjettide vastu võidelda.

Neist vabatahtlikest, kes siis individuaalselt Saksa sõjaväega liitusid, on nüüd välja kujunenud uus mõiste. Nüüd nende üksikute vaba tahe, mil võitlus käib terve Euroopa eest, enam ei maksa. Nüüd on otsustav tervete rahvaste vabatahtlik panus bolschevismi ja selle anglo-ameeriklastest abistajate vastu. Ka Eesti on teda Idast ähvardavast katastroofist teadlik ja asunud koos teiste euroopa rahvastega võitlusse".

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 4. 01. 2006. 03:28