banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Füüsikalabor Kuressaare Gümnaasiumis

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Füüsikalabor Kuressaare Gümnaasiumis Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Füüsikalabor Kuressaare Gümnaasiumis,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Füüsikalabor Kuressaare Gümnaasiumis (fotod O. Arak)

Füüsikalaborist Kuressaare Gümnaasiumis

Igas kaasaegses koolis võiks olla koht, kus lapsed saavad uurida ja järele proovida tundides kirjeldatud loodusseaduste toimemehhanisme.

Kuressaare Gümnaasiumis saab üheks selliseks paigaks käesoleva aasta veebruaris avatud füüsikalabor. Koos laboriga avati ka käsitööklass, õppeköök ning poiste tööõpetuse puidutööklass koos töökojaga. Lähemal ajal alustatakse keemialabori ehitamist. Kool on muutumas järjest meeldivamaks ja lapsesõbralikumaks õppekeskkonnaks.

Füüsikalabor ei ole mõeldud ainult füüsikatundide läbiviimiseks vaid ka kasutamiseks teistes loodusainetes. Algklasside ja põhikooli loodusõpetuse ainekavades on mitmeid teemasid, mille õppimisel oleks abi laboris läbiviidavatest katsetest. Näiteks, on vooluringi koostamas käinud juba üks 3. klass ning tulevikus külastavad laborit teisedki klassid.

Laboris on 10 töökohta ja igal töökohal mahuvad katseid tegema 2 õpilast ehk korraga saab laboris töötada kuni 20 õpilast. Õpilasi on küll ühes klassis tunduvalt rohkem kui 20 aga sellest ei ole suuremat probleemi. Põhikooliosas on meie koolis sisse viidud eraldi laboritunnid ning gümnaasiumi füüsikatundides viibib osa õpilasi laboris, osa aga teeb samal ajal tunniplaanijärgses klassiruumis iseseisvat tööd. Algklassides on õpilasi vähem ja seetõttu saab laboris tööd teha kogu klass korraga.

Füüsika ainekavas on laboratoorsete tööde osakaal küllaltki väike ja seetõttu ei ole kõikide teemade puhul katsete tegemine ajaliselt võimalik. Kuressaare Gümnaasiumis on üheks suureks probleemiks ka klassiruumide vähesus, kuna koolis on üle tuhande õpilase, seetõttu ei toimu kõik füüsikatunnid füüsikaklassis vaid ka teistes klassiruumides ning ruum, milles oleksid statsionaarsed katsevahendid ja milles saaks tunniplaanist sõltumatult laboratoorseid töid teha, on lausa hädavajalik. Labor on varustatud kaasaegsete katsevahenditega, mis võimaldavad katseid teha peaaegu kogu füüsika ainekava teemade ulatuses. Kui mõnes tunnis käsitletud teema puhul tahab õpilane õpetaja poolt räägitud ja raamatust loetud informatsioonile katselist kinnitust saada, siis on tal alati võimalus tulla tundidejärgsel ajal laborisse ja viia läbi vajalikud katsed.

Kuressaare Gümnaasiumi füüsikalabor saab loodetavasti mõnusaks ja huvitavaks loodusteadusliku mõtlemist arendavaks õppimiskohaks nii väikestele kui ka suurtele kooliskäijatele. Ehk on iseseisvalt katsetades-uurides võimalik paremini mõista füüsikat ja ka selle rolli 21. sajandi igapäevases elus.

Olle Arak
Kuressaare Gümnaasiumi füüsikaõpetaja

Loe veel Kuressaare Gümnaasiumist siit>>

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 17. 10. 2008. 04:06