banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

10 kl ülesannete kogu

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: 10 kl ülesannete kogu Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.10 kl ülesannete kogu,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Kordamine

... Põhikooli matemaatika kordamine 
... Kodutöö nr 1 - 30 erinevat varianti
... Arvu standartkuju
... Elulised tekstülesanded

Astme mõiste üldistamine

... Täisarvulise astendajaga aste
...
Juurimine. Juurte omadused
...
Tehted juurtega
...
Murdarvulise astendajaga aste
... Murru nimetaja vabastamine irratsionaalsusest
... Irratsionaalavaldiste teisendamine

Kordamine - Täisarvulise astendajaga aste, juurimine, tehted juurtega, arvu standartkuju

Võrrandid ja võrratused

... Lineaar- ja ruutvõrrandid
......... Lineaar- ja ruutvõrrandi lahendamine
.........
Parameetrit sisaldavad võrrandid
......... Võrrandisüsteemide lahendamine
......... Võrrandite ja võrrandisüsteemide koostamine ja lahendamine

... Determinandid
......... Kaherealine determinant
......... Kolmerealine determinant
..... Kolme muutujaga võrrandisüsteemide lahendamine ja koostamine
... Juurvõrrandid
... Ühe muutujaga lineaarvõrratused
... Ühe muutujaga lineaarvõrratussüsteemid
... Ühe muutujaga ruutvõrratused ja -võrratussüsteemid
... Intervallide meetod
... Murdvõrratused
... Absoluutväärtust sisaldavad võrrandid
... Lineaar- ja ruutvõrrandid
... Absoluutväärtust sisaldavad võrratused
... Juurvõrratused

Kordamine - Võrrandid, võrratused, parameetrilised võrrandid, võrrandisüsteemid. 5 erinevat varianti
Kordamine - Intervallide meetod, murdvõrratused, absoluutväärtust sisaldavad võrrandid

Arvestustöö I
Kontrolltöö

Trigonomeetria

... Rakendusülesanded
... Ringjoone kaare pikkus ja sektori pindala
... Taandamisvalemid
... Nurkade summa (vahe), kahekordse nurga ja poolnurga valemid
... Kolmnurga lahendamine
...... Täisnurkse kolmnurga lahendamine
...... Kaldnurkse kolmnurga lahendamine

Kordamine- Trigonomeetria

Arvestustöö I

Vektor tasandil

... Punkti koordinaadid tasandil
... Kahe punkti vaheline kaugus
... Vektor. Tehted vektoritega

Eksamitööd

Aastalõpu töö - reaalrühmale (Koostas Kose Gümn. mat. õp. Ülle Pässa)
Protsentülesande rakendusi- reaalrühmale (Koostas Kose Gümn. mat. õp. Ülle Pässa)

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 23. 11. 2008. 15:30