banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

8 klass

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: 8 klass Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.8 klass,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Materjalid tunnitööks, koduseks tööks, kontrolltööde ja arvestustööde jaoks.

Ülesanded üldiseks kordamiseks

Üksliikmed ja hulkliikmed

 • Arvu aste
 • Astmete korrutamine
 • Astmete jagamine
 • Negatiivne astendaja
 • Korrutise astendamine
 • Jagatise astendamine
 • Astme astendamine
 • Tehted astmetega
 • Üksliige. Sarnased üksliikmed
 • Üksliikmete summa ja vahe
 • Üksliikmete korrutamine ja astendamine
 • Üksliikmete jagamine
 • Enesekontroll
 • Töökesed, kontrolltööd, arvestustööd
  Töö 8-1A; Töö 8-1B; Töö 8-1C

Hulkliikmed

 • Hulkliige
 • Hulkliikmete liitmine ja lahutamine
 • Hulkliikme korrutamine üksliikmega
 • Hulkliikme jagamine üksliikmega
 • Ühise teguri toomine sulgudest välja
 • Kaksliikmete korrutamine
 • Ruutude vahe valem
 • Kordamine
 • Kahe arvu summa ja vahe ruut
 • Hulkliikmete korrutamine
 • Kuupide summa ja vahe valemid
 • Summa ja vahe kuup
 • Hulkliikmete lahutamine teguriteks
 • Rühmitamisvõte
 • Kordamine
 • Töökesed, kontrolltööd, arvestustööd
  8. klass nr. 1; 8. klass nr. 3-1; 8. klass nr. 3-2 - Hulkliikme liitm., lahut., korrut., jagam. Ühine tegur. Tekstülesanded
  8. klass nr. 2-1; 8. klass nr. 2-2 - Arvu standartkuju

Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem

Matemaatikakursuse kordamiseks

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 21. 02. 2007. 11:42