banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Reservarmee

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Reservarmee Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Reservarmee,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Eesti Kaitsevägi on üles ehitatud reservarmee põhimõttel. Reservarmee tähendab, et riigi kaitsejõudude põhijõu moodustavad reservis olevad sõjaliselt väljaõpetatud üksused. Reservarmee on väheste ressurssidega riigile ainus sobiv riigikaitsevorm. Rahuajal hoolitsevad reservväelased oma ülalpidamise eest tavaelus ise ja ainsateks riigipoolseteks kulutusteks on ajateenijate ning reservväelaste väljaõpe. Ajateenistus tuleb läbida kõigil tervetel Eesti Vabariigi meessoost kodanikel.

Reservarmee eeliseks on tema tihe ühendatus kodanikega, sest valdav enamus meessoost kodanikke on ühtlasi reservväelased ning vajadusel valmis kodumaad rünnaku eest kaitsma. Reservarmee on kergelt mobiliseeritav, sest reservis ei ole mitte üksiksõdurite mass, vaid juba koos töötama harjutanud allüksused, mis koondatakse kiirelt suuremateks üksusteks. Peamiselt moodustatakse reservüksusi paikkondlikul põhimõttel ja ühest piirkonnast pärit reservväelased koondatakse enamjaolt ühte üksusesse. Juba ajateenistuse käigus koolitatakse välja tulevaste reservjagude ja -rühmade ülemad.

Reservarmee-tüüpi kaitsejõud on kasutusel eelkõige Skandinaaviamaades ja Soomes.

Pärast ajateenistuse lõppu kutsutakse reservväelased kord viie aasta tagant kordusõppustele. Seal tuletatakse meelde ajateenistuses õpitu ning harjutatakse staabi juhtimisel tegevust reservkompaniides ja -pataljonides.

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 26. 02. 2007. 01:12