banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Õhuvägi

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Õhuvägi Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Õhuvägi,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Õhuväe Staabi ülema, õhuväe ülema asetäitja kt. Major Rauno Sirk
Tel 717 1602
Faks 717 1608
air[at]mil.ee

Õhuseire ja õhuruumi kontrolli osa lennuliikluse ohutuse tagamisel ka rahuajal ei ole võimalik kuidagi alahinnata
Eesti õhuvägi kontrollib riigi õhuruumi ning tagab strateegiliste objektide õhukaitse.

Õhuväe prioriteet on õhuseire ja vastuvõtva riigi toetuse osutamine, õhuvägi vastutab kõigi õhuoperatsioonide eest Eestis. Kaasaegne õhuseiresüsteem võimaldab koostööd integreeritud NATO õhukaitsesüsteemiga, samuti peab õhuvägi suutma osutada õhusõidukitele standardite kohast teenindust vastuvõtva riigi nõuetest lähtuvalt.

Õhuväe ülema alluvuses on Õhuväe Staap, Ämaris paiknev Õhuseiredivisjon ja Lennubaas vastuvõtva riigi toetuse vajaduste täitmiseks ning väike lennuväeüksus, mis on mõeldud piiratud mittesõjalise toetuse osutamiseks maaväele. Õhuväe struktuur on rahu-, kriisi- ja sõjaajal suures osas muutumatu, sest õhuvägi koosneb enamuses kaadrikaitseväelastest.

Õhuväe rahuaja ülesanded on:

 • juhtida ja teostada läbi lahinguvalveteenistuse õhuruumi kontrolli, mis koosneb õhuseirest ja õhuturbest;
 • osaleda riiklike otsingu- ja päästeoperatsioonide korraldamisel, teostada ja juhtida nende õhuoperatsioonide alast osa;
 • osaleda NATO ja teiste partnerite koostegutsemisvõime standarditele vastavate lennuväljade väljaarendamisel;
 • kinnistada läbi väljaõppe kaitsetahet ja kaitsevalmidust;
 • tagada kõigi üksuste ettenähtud valmisolekutase;
 • tagada teiste väeliikide igapäevast väljaõppeprotsessi;
 • osaleda õppustel ja operatsioonides koos NATO ja teiste partneritega.

Ämari Lennubaasi piloodid lipnik Lindrek Märtin (vasakul) ja seersant Raimo Suurkivi on lennukaardil planeerimas ees seisvat lennumarsruuti
Kriiside korral:

 • intensiivistada Eesti ja selle lähiümbruse õhuruumi seiret ning Eesti õhuruumi kontrolli;
 • integreerida teiste ministeeriumide alluvuses olevad lennuüksused;
 • tõsta õhukaitseüksuste valmisolekutaset komplekteerides selle täiskoosseisudeni ja alustades intensiivset väljaõpet;
 • minna üle sõjaaja juhtimisstruktuurile;
 • valmistuda koostööks appitulevate välisvägedega;
 • valmistuda humanitaar- ja sõjalise abi vastuvõtuks.

Sõjaajal:

 • toetada õhuväe vahenditega kaitsejõudude operatsioone;
 • tagada humanitaar- ja sõjalise abi vastuvõtt, korraldada teiste riikide vägede saabumist ja teha nendega koostööd;
 • tagada ja võtta osa NATO ja teiste partnerriikide ühistest õhuoperatsioonidest:
 • tagada koostöös partneritega ja nende abil kontroll riigi õhuruumi üle;
 • teostada koostöös partneritega ja nende abil strateegiliste objektide õhukaitset.
printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 26. 02. 2007. 01:17