banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Eesti kõrgeima võimu kandjaks kuulutatakse Maapäev

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Eesti kõrgeima võimu kandjaks kuulutatakse Maapäev Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Eesti kõrgeima võimu kandjaks kuulutatakse Maapäev,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

15. (28.) novembril tuli Maapäev erakorraliselt kokku, kus puudusid vaid enamlastest saadikud. Maapäev võttis rahvaste enesemääramise põhimõtte alusel vastu otsuse: kutsudaEesti Asutav Kogu kokku Ülevenemaalise Asutava Kogu valimisseaduse järgi. Otsuse vastuvõtmisel jäi erapooletuks Mihkel Martna.

Üheksa saadikut (osa sotsiaaldemokraate ja sotsiaalrevolutsionääre) jäi Jaan Tõnissoni poolt tehtud ettekande hääletamisel erapooletuks. Maapäev tunnistas end Eestimaa ainsaks kõrgema võimu kandjaks ja esindajaks ning määras endale juhatuse koos maavalitsusega. Ühel häälel võeti vastu üleskutse eesti sõjameestele: tulla Eesti polkudesse oma maad ja rahvast hävingust päästma.

Maanõukogu otsus tähendas Eesti täielikku lahtilöömist Venemaast ja iseseisva riigi olemasolu konstateerimist. Kõik seadused ja dekreedid pidid Eestimaal kehtima vaid siis, kui need on välja kuulutanud Eesti maanõukogu.

Kokkutuleku toimumise ajal teavitas V. Maasik maanõukogu delegaate, et Toompeale tuleb tööliste demonstratsioon, mille organiseerijaks on tuntud revolutsionäär Viktor Kingisepp. Võimaliku vägivalla ärahoidmiseks kutsuti kohale rood sõdureid.

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 19. 11. 2007. 10:10