banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Patsiendigrupid

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Patsiendigrupid Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Patsiendigrupid,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

[ Sinu elu ] [ Arstidele ] [ Patsiendigrupid ] [ Tavalised küsimused ] [ Vahendite tõhusus ]
[ Koosmanustatavad ravimid ] [ Haigused ] [ Millele veel tähelepanu pöörata ]

Erinevatele patsiendigruppidele sobiva rasestumisvastase vahendi väljavalimine

Naisele kõige paremini sobiv kontratseptiiv sõltub mitmest kliinilisest, demograafilisest ja sotsioloogilisest faktorist. Seda silmas pidades komplekteeris Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) ekspertgrupi, kes uuris kõiki peamisi rasestumisvastaseid vahendeid ja andis välja juhised, mis võimaldavad arstidel ja patsientidel langetada kontratseptiivi valikul teadliku otsuse, mis on ohutu, tõhus ja vastastikuselt kasulik.1

WHO ekspertgrupp andis viis üldist soovitust, mis on asjakohased iga rasestumisvastase meetodi kasutamise alustamise ja patsiendi edasise jälgimise puhul.1

a) Teadliku ja vabatahtliku valiku tegemise võimaldamiseks tuleb patsientidele anda piisavalt informatsiooni rasestumisvastaste vahendite kohta. Selleks et aidata patsiendil kontratseptiivi valida, tuleb teda teavitada meetodi efektiivsusest, õigest kasutamisviisist, vahendi toimemehhanismist, levinud kõrvaltoimetest, kaasnevatest terviseriskidest või kasudest, sümptomitest, mille esinemisel tuleb pöörduda arsti poole, viljakuse taastumisest pärast vahendi kasutamise lõpetamist ning STLH ennetamisest.

b) Selleks et pakkuda patsiendile välja kirurgilist protseduuri või kontratseptiivi, mida peab paigaldama, sobitama ja/või eemaldama spetsiaalse väljaõppega tervishoiutöötaja (steriliseerimine, implantaadid, ESVd, pessaarid), peab olema tagatud vastava väljaõppega personali ja vajalike seadmete olemasolu. Järgida tuleb asjakohaseid infektsiooni ennetamise protseduure.

c) Vajalikud ja sobivad seadmed ning varustus tuleb hoida korras ning tagada nende piisav tagavara (nt kontratseptiivid, infektsioonide ennetamiseks vajalik varustus).

d) Teenusepakkujad tuleb varustada juhistega, mis võimaldavad neil viia läbi kõik vajalikud uuringud selliste seisundite tuvastamiseks, mille esinemisel võib teatud rasestumisvastaste vahendite kasutamine põhjustada patsiendil vastuvõetamatuid terviseriske.

e) Teenusepakkujaid tuleb koolitada pakkuma pereplaneerimise alast nõustamist, mis aitaks patsiendil langetada teadlikke ja vabatahtlikke otsuseid oma viljakuse osas. Nõustamine on kvaliteetse ravi võtmeosa ning omab suurt tähtsust nii esimesel kui järgmistel visiitidel. Nõustamine on vajalik ka seksuaalsusega seonduvates küsimustes ning STLH, sh HIV, ennetamise seisukohalt.

Lisainformatsioon

Dokumendi täieliku versiooni lugemiseks klõpsake järgneval lingil: http://www.who.int/reproductive-health/publications/mec/mec.pdf

1. World Health Organization (2004) Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. Visa dokumento informacija pateikta: http://www.who.int/reproductive-health
/publications/mec/mec.pdf

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 31. 05. 2010. 13:31