banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Bepanthen

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Bepanthen Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Bepanthen,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

[ Imiku nahahooldus ]

Bepanthen ointment PIL05

PAKENDI INFOLEHT

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Bepanthen salvi täpselt juhistele vastavalt.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga.
 • Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti poole.
   

Infolehes antakse ülevaade:

 1. Mis ravim on Bepanthen salv ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Bepanthen’i kasutamist
 3. Kuidas Bepanthen’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Bepanthen’i säilitamine
 6. Lisainfo
   

BEPANTHEN salv 5%
Dekspantenool

 • Toimeaine on dekspantenool. 1 g salvi sialdab 0,05 g dekspantenooli.
 • Abiained on protegin X (vedel parafiin, vaseliin, vaha, glütserüüloleaat, lanoliinalkohol), tsetüülalkohol, stearüülalkohol, valge mesilasvaha, lanoliin, valge vaseliin, mandliõli, vedel
  parafiin, puhastatud vesi.
   

Müügiloa hoidja
Bayer OY
Suomalaistentie 7
Espoo
Soome

Tootja
GP Grenzach Productions GmbH
Emil-Barell-Strasse 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen
Saksamaa

1. MIS RAVIM ON BEPANTHEN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Bepanthen salvi aktiivne koostisaine dekspantenool muundub rakkudes pantoteenhappeks ja toimib seega B5 vitamiinina. Dekspantenooli eeliseks on tema parem imendumine paiksel manustamisel.
Pantoteenhappel on keskne osa raku ainevahetuses. Pantoteenhape on inimorganismile vajalik naha ja limaskestade regeneratsiooniks.

Näidustus
Kerged nahakahjustused.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE BEPANTHEN’i KASUTAMIST

Ärge kasutage Bepanthen salvi:
- kui te olete ülitundlik (allergiline) dekspantenooli või Bepanthen salvi mõne koostisosa suhtes.

Rasedus ja imetamine
Bepanthen salvi kasutamine pole vastunäidustatud raseduse ajal ega rinnaga toitmise perioodil. Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

3. KUIDAS BEPANTHEN’i KASUTADA

 • Imiku naha hoolduseks määritakse nahale mähkmete vahetamise ajal.
 • Imetamise ajal võib määrida rinnanibudele iga toitmiskorra järel.
 • Pindmiste haavade, nahamarrastuste ja -lõhede raviks manustatakse nahale üks või vajadusel rohkem kordi päevas.
 • Paranemise ja epitelisatsiooni soodustamiseks, regulaarseks nahahoolduseks kantakse nahale üks või vajadusel rohkem kordi päevas.
   

Salvi kasutamine sõltub nahatüübist.

Bepanthen salv on kõrge rasvasisaldusega, sobides kuiva naha puhul kasutamiseks või kaitsekihi saavutamiseks.

Katmata kehaosade (käed, küünarnukid ja nägu) ravimisel on soovitatav eelistada Bepanthen kreemi, mis on väga õrna (vesilahustuva) ning kiiresti imenduva koostisega.

Nii antiseptikumi kui ka dekspantenooli sisaldavat Bepanthen Plus kreemi kasutatakse infitseerunud või infektsiooniohuga haavade raviks.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Bepanthen salv põhjustada kõrvaltoimeid.

Ülitundlikkus Bepanthen salvi mistahes koostisosa suhtes.

Eriti harvadel juhtudel on esinenud allergilisi nahareaktsioone. Sellisel juhul pöörduge oma raviarsti poole.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5. BEPANTHEN’i SÄILITAMINE

Hoida temperatuuril kuni 25oC.
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

6. LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer Health Care, Consumer Care Division
Bayer OY Eesti Filiaal
Lauteri 5,
10114, Tallinn
tel. +372610 6757

Infoleht on viimati kooskõlastatud november 2005.

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 11. 04. 2009. 14:39