banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood
lapsevanem-logo.gif

Gümnaasiumid

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Gümnaasiumid Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Gümnaasiumid,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Kus jätkata õpinguid peale põhikooli?

Abja Gümnaasium

 

Põltsamaa Ühisgümnaasium

Teised Eesti gümnaasiumid ja keskkoolid

 

Üldharidus

Üldhariduse alamteema all käsitleme alusharidust, põhiharidust ja keskharidust. Põhiharidus on kõigile kohustuslik üldharidusmiinimum. Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks. Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17- aastaseks saamiseni. Põhitaseme õppe põhivorm on päevaõpe.

Alusharidus

Laps koolis

Soodustused koolis  | Rahvusvähemustest laste õigus emakeele õppimiseks  | Põhihariduse omandamise võimalused  | Koolivägivald  | Koduõpe  | Koolidele kehtestatud ühised normid  | Õppetundide väline aeg koolis  | Koolikohustus  | Õpi- ja kasvatusraskustega lapsed  | Koolitöö korraldus

Probleemid koolis
Kellelt mida küsida

UUS!
Igas Eesti  maakonnas tegutseb õppenõustamiskeskus, kus õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele pakutakse psühholoogilist, logopeedilist, eripedagoogilist ning sotsiaalpedagoogilist nõustamist. Õppenõustamiskeskus on ka Tallinna linnas. Kokku töötab 16  piirkondlikku keskust.
Tugikeskuste ülesanne on   toetada laste arenguliste ja hariduslike erivajaduste varajast märkamist ning laste  individuaalset arengut. Lisaks tegelevad nägemis-, kuulmis- ja raske kõnepuudega õpilaste, nende  vanemate ja õpetajate nõustamisega üle Eesti kaks erivajadustega laste kooli -Tartu Emajõe Kool ja Tartu Hiie Kool.

 Põhiharidust on võimalik omandada kolme erineva riikliku õppekava alusel:
  • Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava (normintellektiga õpilased)
  • Põhihariduse lihtsustatud (abiõppe) õppekava (kerge vaimupuudega õpilased)
  • Toimetuleku riiklik õppekava (mõõduka ja sügava vaimupuudega õpilased)
     

Riikliku õppekava alusel kujundab iga kool oma õppekava.

Põhihariduse omandamine on riigi- ja munitsipaalkoolides õppemaksuta.

Põhihariduse omandamine loob eeldused ja annab õiguse jätkata õpinguid keskhariduse omandamiseks.

Keskharidus põhineb põhiharidusel ja jaguneb üldkeskhariduseks ja kutsekeskhariduseks.Üldkeskhariduse omandamine annab õiguse jätkata õpinguid kõrghariduse omandamiseks.

Üldkeskharidus omandatakse gümnaasiumis, gümnaasiumiaste on 10.-12. klass. Gümnaasiumis toimub õppetegevus päevases, õhtuses ja kaugõppe vormis. Kooli lõpetamine on lubatud ka eksternina.

Õppimine on riigi ja kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides õppemaksuta.  Riik ja kohalikud omavalitsused peavad tagama soovijatele võimaluse keskhariduse omandamiseks.

Gümnaasiumisse vastuvõtt toimub põhikooli lõpetamise tulemuste alusel. Gümnaasiumi lõpetamiseks korraldatakse lõpueksamid. Gümnaasiumi lõpueksamid on riigieksamid ja koolieksamid.  Gümnaasiumi lõpetajatele väljastatakse gümnaasiumi lõputunnistus ja riigieksamitunnistus.

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava määrab kindlaks gümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, riikliku õppekava põhimõtted, omandatavad pädevused, õppekorralduse alused, kohustuslikud õppeained ja tunnijaotusplaani, nõuded kooliastmele ja kooli lõpetamiseks. Riikliku õppekava alusel kujundab iga kool oma õppekava.

Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuulub 1. septembri 2008. a seisuga kokku 68 riigikooli, sh 30 üldhariduskooli, 30 kutseõppeasutust ja 8 rakenduskõrgkooli.

Allikas: eesti.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 2. 06. 2010. 01:02