banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Riigieksamite toimumise ajad 2010.a

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Riigieksamite toimumise ajad 2010.a Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Riigieksamite toimumise ajad 2010.a,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Riigieksamite toimumise ajad 2010.a

Haridus- ja teadusministri 27. oktoobri 2009. a määrus nr 70, määruse nr 52 «Eksamiperioodid põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks ning riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2009/2010. õppeaastal» muutmine

Eksam

Korralise eksami
toimumisaeg

Lisaeksami *
toimumisaeg

Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik)

1.-2. detsember 2009 

 

Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline)

14.-15. jaanuar 2010
(Tartu Raatuse Gümnaasium)
18.-19. jaanuar 2010
(Kadrioru Saksa Gümnaasium)

 

Saksa üldise kõrgkooliküpsuse eksamid, saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik)

14. aprill 2010

 

Saksa üldise kõrgkooliküpsuse eksamid, saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline)

7.-10. juuni 2010

 

Eesti keel teise keelena (kirjalik)

15. aprill 2010

6. mai 2010

Eesti keel teise keelena (suuline)

16., 19.-20. aprill 2010

 6.-7. mai 2010

Saksa üldise kõrgkooliküpsuse eksamid, matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik)

19. aprill 2010

 

Eesti keel (kirjand)

24. aprill 2010

25. mai 2010

Vene keel (kirjand)

24. aprill 2010

25. mai 2010

Ühiskonnaõpetus (kirjalik) 28.aprill 2010 21. mai 2010
Matemaatika (kirjalik) 4. mai 2010 17. mai 2010

Inglise keel võõrkeelena (kirjalik)

8. mai 2010

26. mai 2010

Inglise keel võõrkeelena (suuline)

10.-14. mai 2010

26.-27. mai 2010 

Saksa keel võõrkeelena (kirjalik)

18. mai 2010

26. mai 2010

Saksa keel võõrkeelena (suuline)

19.-20. mai 2010

26.-27. mai 2010

Vene keel võõrkeelena (kirjalik)

18. mai 2010

26. mai 2010

Vene keel võõrkeelena (suuline)

19.-20. mai 2010

26.-27. mai 2010

Prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik)

18. mai 2010

26. mai 2010

Prantsuse keel võõrkeelena (suuline)

19.-20. mai 2010

26.-27. mai 2010 

Bioloogia (kirjalik)

24. mai 2010

8. juuni 2010

Ajalugu (kirjalik)

28. mai 2010

9. juuni 2010

Geograafia (kirjalik)

1. juuni 2010

10. juuni 2010

Keemia (kirjalik)

7. juuni 2010

14. juuni 2010

Füüsika (kirjalik)

11. juuni 2010

16. juuni 2010

 

Gümnaasiumi riigieksamid algavad kell 10.00. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele riigieksamite suulised osad algavad igal eksamipäeval kell 9.00.

*Lisaeksamid korraldatakse neile, kes registreerusid riigieksamitele õigeaegselt, kuid mõjuval põhjusel ei saanud eksamist osa võtta. Lisaeksamil osalemise taotlus koos tõendiga tuleb esitada kolme päeva jooksul pärast korralise eksami toimumist.

Allikas: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

 

 

 

 

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 3. 04. 2010. 02:59