banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Raseduse pealesundimine

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Raseduse pealesundimine Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Raseduse pealesundimine,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Raseduse pealesundimisega kaasneb tihti füüsiline või seksuaalne vägivald

27.01.2010 avaldas teadusuudiste portaal ScienceDaily värske uuringu tulemuse, mis näitas, et noored naised ja teismelised tüdrukud on tihti silmitsi olukorraga, kus nende meessoost partner üritab rasestumisvastaseid meetmeid saboteerida või rasedust peale sundida.

Meestepoolse raseduse saboteerimisega – sealhulgas kondoomide kahjustamisega või rasestumisvastaste vahendite hävitamisega – ja muude ponnistustega, mida nimetatakse „raseduse pealesundimiseks“, kaasneb tihti füüsiline või seksuaalne vägivald, avastas meditsiinikooli UC Davise juhitud uurijate grupp.

Ajakirja Contraception jaanuarikuu numbri võrguväljaandes ilmunud uurimusest „Raseduse pealesundimine, intiimpartneri vägivald ja soovimatu rasedus“ ilmnes ka see, et raseduse pealesundimist ja partneripoolset vägivalda kogenud naiste seas on soovimatu raseduse oht kahekordne. Tegu on esimese kvantitatiivse uurimusega, mis vaatleb seost intiimpartneri vägivalla, raseduse pealesundimise ja soovimatu raseduse vahel, väidavad autorid.

„Uurimus tõstab esile raskestimärgatava nähtuse, kus meessoost partner üritab aktiivselt naissoost partnerile rasedust peale sundida vastu tema tahtmist," ütles uurimuse juhtautor Elizabeth Miller, UC Davise meditsiinikooli pediaatriaprofessor ja UC Davise lastehaigla meedik. „Raseduse pealesundimisega ei kaasne ainult meespartneri vägivald, vaid nii raseduse pealesundimisest kui partneri vägivallast teatanud naiste hulgas on soovimatu raseduse oht tunduvalt kõrgem."

2008. aasta augustist 2009. aasta märtsini toimunud uurimuses küsitleti viies USA-s Põhja-California raviasutuses ligikaudu 1300 inglise ja hispaania keelt kõnelevat 16- kuni 29-aastast naist, kes nõustusid vastama arvutiküsitlusele suhete ja rasedusealaste kogemuste kohta.

Uurimuses osalejatelt päriti rasestumisvastase vahendite saboteerimise, raseduse pealesundimise ja intiimpartneri vägivalla kohta, et hinnata nende kogemusi seoses raseduse pealesundimise ja rasestumisvastaste vahendite saboteerimisega. Küsimuste hulgas oli:

  • „Kas olete käinud kohtamas või olnud suhtes kellegagi, kes keelas teil rasestumisvastaste vahendite kasutamise või ütles, et jätab teid maha, kui te ei rasestu?“
  • „Kas olete käinud kohtamas või olnud suhtes kellegagi, kes võttis seksi ajal kondoomi ära teie rasestamise eesmärgil?"

Ligikaudu iga viies noor naine vastas, et on kogenud raseduse pealesundimist ja 15 % vastas, et on kogenud rasestumisvastaste vahendite saboteerimist. Üle poole vastanutest – 53 % – väitis, et on kogenud intiimpartneri füüsilist või seksuaalset vägivalda. Üle kolmandiku partneri vägivallast teatanud naistest – 35 % – teatas ka raseduse pealesundimisest või rasestumisvastaste vahendite saboteerimisest.

„Oleme juba aastaid teadnud, et partneri vägivalla ja soovimatu raseduse vahel on seos," ütles Jay Silverman, uurimuse vanemautor ja Harvardi rahvatervise kooli ühiskonna, inimarengu ja tervise abiprofessor. „Uurimus näitab, et raseduse pealesundimine seletab soovimatu raseduse suurt sagedust väärkoheldud naiste ja teismeliste hulgas."

Autorid väitsid, et uurimus rõhutab raseduse pealesundimise korral abi otsivate naiste harimise olulisust. Samuti on oluline tagada järglaste saamise teemadel abi otsivatele naistele selline rasestumisvastaste vahendite alane nõustamine, mis oleks partnerist sõltumatu. Samas tuleb pakkuda koduvägivallaga seonduvaid abiteenuseid. Ühtlasi rõhutab uurimus, et naissugupoole vastu suunatud vägivalla ja raseduse pealesundimise ennetamiseks tuleb noorte meestega vaeva näha.

„See uuring kinnitab, et naised, kes kannatavad partneri vägivalla all, vajavad rohkem seksuaal- ja reproduktiivtervise teenuseid," ütles Miller. „Seega on parim võimalus partneri vägivalla all kannatavate naiste avastamiseks reproduktiivtervise asutustel, kelle ülesanne on tagada, et need naised saavad nõustamist ja vajalikku tuge." Raseduse pealesundimise, rasestumisvastaste vahendite saboteerimise ja intiimpartneri vägivalla laiahaardeline tuvastamine kliinilises keskkonnas on pereplaneerimisteenuste peamine prioriteet. Lisaks sellele väitis ta, et rahvatervise tagamisel peaks püüdlema selle poole, et soovimatu raseduse ennetusprogrammid sisaldaksid raseduse pealesundimisega toimetulemise arutelusid.

Uurimuse teised autorid on Michele Decker ja Heather McCauley Harvardi rahvatervise koolist, Daniel Tancredi UC Davisest, Rebecca Levenson San Francisco perevägivalla ennetusfondist ja Jeffrey Waldman ning Phyllis Schoenwald pereplaneerimise Shasta Diablo filiaalist.

Uuringut rahastas rahvuslik lastetervise ja inimarengu instituut, UC Davise tervisesüsteemide uurimispreemia ja Millerile määratud naiste tervise uuringute interdistsiplinaarsete karjäärivõimaluste loomise (BIRCWH) auhind.

Originaalartkkel:
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100125094503.htm

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 4. 02. 2010. 07:15