banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Ühikute teisendamine. Spikker

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Ühikute teisendamine. Spikker Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Ühikute teisendamine. Spikker,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

[ Ühikute teisendamimne ]

Ühikute teisendamine. Spikker

Pikkusühikud: kilomeeter (km); meeter (m); detsimeeter (dm); sentimeeter (cm); millimeeter (mm)

Pea meeles!

1 km = 1000 m = 103 m

1 m = 10 dm

1 m = 100 cm

1 cm = 10 mm

1 m = 1000 mm

1 m = 0,001 km = 10-3 km

1 dm = 0,1 m

1 cm = 0,01 m = 10-2 m

1 mm = 0,1 cm

1 mm = 0,001 m = 10-3 m

Näiteid:

2,5 km = 2,5 x 1000 m = 2500 m

13 mm = 13 x 0,001 m = 0,013 m

8,5 cm = 8,5 x 0,01 m = 0,085 m

Selgitus: 1 km = 1000 m

Selgitus: 1 m = 1000 mm, st 1 mm = 0,001 m

Selgitus: 1 m = 100 cm, st 1 cm = 0,01 m

Massiühikud: gramm (g), kilogramm (kg), tsentner (ts) ja tonn (t)

Pea meeles!

1 kg = 1 000 g

1 ts = 100 kg = 100 000 g

1 t = 1 000 kg

1 t = 10 ts = 1 000 kg

1 t = 10 ts = 1000 kg = 1 000 000 g

 

Pindalaühikud: ruutmillimeeter (mm2); ruutsentimeeter (cm2); ruutdetsimeeter (dm2); ruutmeeter (m2); aar (a); hektar (ha); ruutkilomeeter (km2)

Pea meeles!

1 m2 = 1 000 000 mm2

1 m2 = 10 000 cm2

1 m2 = 100 dm2

1 m2 = 1 m2

1 a = 100 m2

1 ha = 10 000 m2

1 km2 = 1 000 000 m2

Ruumalaühikud: kuupmeeter (m3); kuupdetsimeeter (dm3); kuupsentimeeter (cm3); kuupmillimeeter (mm3); kuupkilomeeter (km3). Mahu mõõtmisel kasutatakse sageli ka mõõtühikut liiter, tähis l. 1 liiter = 1 kuupdetsimeeter.

Pea meeles!

1 m3 = 1000 dm3

1 dm3 = 1000 cm3 = 1 l

1 cm3 = 1000 mm3

1 m3 = 1 000 000 cm3

1 m3 = 1 000 000 000 mm3

1 km3 = 1 000 000 000 m3

Liiter: Vedelike ja puisteainete koguse mõõtmisel kasutatakse mõõtühikut liiter (tähiseks l). Liitrites mõõdetakse ka anumate mahtu.

1 liiter = 1 kuupdetsimeeter                    1 l = 1 dm3

1 milliliiter = 1 kuupsentimeeter               1 ml = 1 cm3

Ajaühikud: ööpäev;  tund (h); minut (min); sekund (s)

Pea meeles!

1 min = 60 s

1 h = 60 min

1 h = 3 600 s

1 ööpäev = 24 h = 24 x 3 600 s = 86 400 s

1 s = 1 : 60 min

1 min = 1: 60 h (= 0,01667 h)

1 s = 1: 3 600 h (=0,0002778 h)

1 h = 1: 24 ööpäeva = 1 : 86 400 s

Näiteid:

15 min = 15 x 60 s = 900 s

0,25 h = 0,25 x 3 600 s = 900 s

1 h 15 min = 1 h + 15 min = 1 x 3 600 s + 15 x 60 s = 3 600 s + 900 s = 4 500 s

Selgitus: 1 min = 60 s

Selgitus: 1 h = 3 600 s

Kiirusühikud: meetrit sekundis (m/s); kilomeetrit tunnis (km/h)

Pea meeles!

1 m/s = 3,6 km/h

1 km/h = 1 : 3,6 m/s

Näiteid:

15 m/s = 15 x 3,6 km/h = 54 km/h

60 km/h = 60 : 3,6 m/s =  16,67 m/s

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 6. 05. 2010. 02:47