banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Mis on täiskasvanuharidus

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Mis on täiskasvanuharidus Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Mis on täiskasvanuharidus,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

 

Täiskasvanuhariduses osalemine on muutunud tänapäeva ühiskonnas populaarseks, ühtlasi ka vajalikuks, kuna see võimaldab inimesel arendada oma võimeid, rikastada teadmisi, tõsta professionaalse kompetentsuse taset, muuta käitumuslikke harjumusi, samas osaleda aktiivselt ühiskonnas toimuvates protsessides.

Täiskasvanute koolitusel on keskne koht ühiskonna arengus. Seal selguvad  ühiskonna arengu vajadused ja huvid, mille alusel sõnastatakse arengu põhimõtted. Sellest lähtuvalt korraldatakse uuringuid, töötatakse välja erinevaid lahendusi, analüüsitakse nende rakendatavust ning võetakse vastu otsused. Kui täiskasvanud on koolituse raames osalenud otsuste ettevalmistamisest, on nad valmis neid otsuseid ka ellu viima, milles neid samuti aitab täiskasvanute koolitus.

Eeltoodust lähtudes on täiskasvanute koolitus pidevas arengus. Ennast õigustanud meetodid, teemad jms kantakse üle ülikoolidesse ja teistesse koolidesse ning täiskasvanute koolitus saab minna edasi, arendada välja uusi  meetodeid, käsitleda uusi teemasid ja aspekte lähtudes ühiskonna arengu loogikast.

Täiskasvanute koolitus on organiseeritud õppetegevus, mis ei sõltu õppe sisust , tasemest või meetoditest ning mille käigus täiskasvanud arendavad oma võimeid ja/või parandavad kutsealaseid oskusi.

Eestis reguleerib täiskasvanute koolitust täiskasvanute koolituse seadus, mille alusel on täiskasvanud õppija see, kelle jaoks õppimine ei ole põhitegevus, see tähendab, et ta õpib töölkäimise, lastekasvatamise või mõne muu tegevuse kõrvalt. Seega reguleerib täiskasvanute koolituse seadus väljaspool päevast õppevormi või täiskoormusega toimuvat õpet ja erinevaid koolitusi. Kuigi täiskasvanute koolituse seaduse sätted kehtivad neile, kelle põhitegevus ei ole õppimine, võib täiskasvanud õppija  valida just endale sobiva õppimise koha, õppevormi ja koormuse.

Täiskasvanute koolituse seaduse alusel jaguneb täiskasvanute koolitus tasemekoolituseks, tööalaseks koolituseks ja vabahariduslikuks koolituseks.

Põhiharidust ning üldkeskharidust on täiskasvanutel võimalik omandada täiskasvanute gümnaasiumites ning üldhariduskoolide juures avatud õhtustes või kaugõppe osakondades. 
Põhihariduse ja üldkeskhariduse omandamine on riigi- ja munitsipaalõppeasutustes õppemaksuta.

Täiskasvanutel on erinevaid ja väga paindlikke võimalusi kutsehariduse omandamiseks. Kutsehariduse omandamine on õppijale tasuta. Koolid pakuvad erinevaid õppimisvõimalusi (kutseõppe liike ja täis- ja osakoormusega õppimist) vastavalt vajadusele ja nõudlusele. Seetõttu soovitame õppimisvõimaluste kohta info saamiseks pöörduda otse kooli poole.

Täiskasvanud õppijatele pakuvad paindlikke õppevorme kõrghariduse omandamiseks nii kõrgkoolid kui ka ülikoolid.  Õppijal on võimalik valida, kas ta soovib õppida  täiskoormusega õppes või osakoormusega õppes.

Vabahariduslikul koolitusel on inimesel võimalik õppida täpselt seda, mille vastu ta huvi tunneb ja seeläbi arendada ennast kui isiksust ja omandada eluks vajalikke teadmisi ja oskusi. Vabaharidusliku koolituse läbimine ei anna enamasti kvalifikatsiooni. Vabaharidusliku koolituse eest peab inimene enamasti ise maksma. Tulumaksuseaduse alusel on  õigus tulumaksuvabastusele koolituseks kulunud summa ulatuses.

Läbi tööalase koolituse on võimalik tõsta oma tööalaseid teadmisi ja oskusi, selleks, et olla konkurentsivõimelisem tööjõuturul. Tööalast koolitust täiskasvanutele pakuvad paljud erakoolitusasutused, kutseõppeasutused, kõrgkoolid ja kutseliidud. Tööalase koolituse eest maksavad enamasti inimesed ise või nende tööandjad. Juhul, kui inimene ise maksab oma koolituse eest, on tal tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksutagastusele koolituseks kulunud summa ulatuses.

Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud riikliku koolitustellimuse täiskasvanute tööalasele koolitusele 2010. aasta kevadsemestriks.

Kavas on 443 kursust 30 erinevas õppekavarühmas kokku 5899 inimese koolitamiseks 38 kutseõppeasutuses ja kutseõpet pakkuvas rakenduskõrgkoolis kõikides maakondades.

Allikas: eesti.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 13. 05. 2010. 01:26