banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Kutseõpe põhihariduse baasil

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Kutseõpe põhihariduse baasil Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Kutseõpe põhihariduse baasil,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Kutseõpe põhihariduse baasil

Kutseõpe põhihariduse baasil (KPB) kutseharidusstandardis

 • Eelduseks on põhiharidus;
 • Eraldi õppekava registreeritud EHISes;
 • Õppemaht on 40-100 õn (muusika ja esituskunstide õppekavarühmas kuni 120 õn);
 • Praktiline töö moodustab vähemalt 25% ja praktika vähemalt 25% kutseõppe mahust;
 • Lõpetamine – õppekava täitmine täies mahus, sh sooritatud lõpueksam (mille asemel võib teha kutseeksami);
 • Lõpetaja saab lõputunnistuse koos hinnete-lehega põhihariduse baasil kutseõppe läbimise kohta.
   

Õpilaste vastuvõtu määrus KPB-st

 • § 31. Õppima asumine olenevalt rakendatavast õppevormist;
 • Vastuvõtt ja õppima asumine põhihariduse nõudeta kutseõppe (KPta), keskhariduse baasil kutseõppe (KKB) ja kutsekeskhariduse (KKPB) õppekavadele võib toimuda nii kooli-põhisesse kui töökohapõhisesse õppevormi;
 • Vastuvõtt ja õppima asumine põhihariduse baasil kutseõppe (KPB) õppekavadele toimub ainult töökohapõhisesse õppevormi.
   

KKPB õpilase üleviimine KPB õppekavale

 • Üldhariduslikes õppeainetes õppevõlgnevustega õpilase nõusolekul KKPB õppekavalt õppenõukogu otsuse alusel üle viidud õpilane võib õppima asuda KPB õppekavadele nii koolipõhisesse kui ka töökohapõhisesse õppevormi. Seejuures:
  • ei saa õpilast üle viia varem, kui esimese õppeaasta lõpus,
  • õpilase õppetulemused erialaõpingutes on positiivsed ning
  • õppevõlgnevuste määratlemisel lähtutakse kooli õppekorralduseeskirjast.
 • Uuele õppekavale õppima asumisel arvestatakse õpilase poolt varem läbitud õpinguid.
   

Allikas: hm.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 2. 06. 2010. 03:51