banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Õppetoetused

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Õppetoetused Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Õppetoetused,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Õppetoetused

Riik maksab kutsehariduse omandajatele erinevaid rahalisi toetusi, et toetada ja soodustada nende haridusteed. Õppetoetuste maksmise eesmärk on ühtlasi motiveerida kutse- ja ülikoolide õpilasi oma eriala õppekava ettenähtud ajaga (nominaalajaga) läbima, edukalt ja täiskoormusega õppima.

Kutsehariduse õppetoetusi on üldiselt kahte liiki:

 • Põhitoetus on rahaline toetus isiklike õpingukulude katmiseks. Toetust makstakse häid õpitulemusi näitavatele ja õppekavaga ajaliselt sammu pidavatele kutsekooliõpilastele või tudengitele, kes õpivad riigieelarvelistel õppekohtadel täiskoormusega või päevases õppevormis. 
 • Täiendav toetus on ette nähtud gümnaasiumi baasil kutse- või kõrgharidust kodukohast kaugemal omandavale õpilasele. Toetus on mõeldud eeskätt eluaseme- ja transpordikulude katmiseks. Õpilase registreeritud elukoht peab sel juhul asuma väljaspoolt omavalitsusüksust, kus tegutseb kool, samuti kaugemal sellega otseselt piirnevatest omavalitsusüksustest (naabervallad jmt).
   

Kui nõuded on täidetud ja koht kooli õpilaste paremusjärjestuses seda võimaldab, võib sama õpilane saada nii põhi- kui täiendavat toetust. Küll aga pole toetuseks õigust akadeemilisel või õppepuhkusel viibival kutsekooli- või üliõpilasel.

Mõlemat toetust saab taotleda viieks õppekuuks kaks korda õppeaastas – septembris ja veebruaris. Esimese aasta või kursuse õpilased esimesel semestril toetusi küsida ei saa – neil pole veel õppetulemusi, mille alusel paremusjärjestused koostatakse ja toetusi määratakse. Veebruaris saavad aga juba nemadki taotluse sisse anda.

Õppetoetuse taotlemiseks tuleb koolile esitada:

 • kooli kehtestatud vormile vastav taotlus; 
 • häid õppetulemusi, ühiskondlikku aktiivsust, edukat erialastel konkurssidel või võistlustel osalemist kinnitavad dokumendid; 
 • õpilase perekonna kitsavõitu elujärge kinnitavad dokumendid; 
 • täiendava õppetoetuse taotlemise korral elukoha andmeid kinnitavad dokumendid; 
 • muud võimalikud kooli poolt nõutavad materjalid.
   

Et õppetoetuste määramise otsustab iga konkreetne kool eraldi, on ka see kooli enda otsustada, milliseid dokumendivorme täpselt vaja läheb. Sellepärast tasub end oma kooli vastavate nõudmistega enne taotlemist täpsemalt kurssi viia.

Õppetoetuse määramise üle otsustab kooli juhtkond või selleks valitud komisjon koostöös õpilaskonna esindusega. Nii põhi- kui täiendava toetuse maksmise aluseks on õpilaste paremusjärjestus õppetulemuste põhjal. Iga kuu õppetoetus makstakse koolis õpilasele välja kas samal või sellele järgneval kuul.

Allikas: hm.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 2. 06. 2010. 11:34