banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Õpingute jätkamine

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Õpingute jätkamine Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Õpingute jätkamine,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Õpingute jätkamine

Pärast kutseõppe läbimist on edasiõppimiseks erinevaid võimalusi.

Põhihariduse nõudeta kutseõppe läbinu võib jätkata õpinguid põhihariduse omandamiseks ja seejärel (kutse)keskhariduse omandamiseks.

Kutseõppe põhikooli baasil lõpetanu saab peale lõpetamist asuda omandama keskharidust täiskasvanute gümnaasiumis või gümnaasiumide õhtu- või kaugõppe osakondades või kutseõppeasutuses kutsekeskharidusõppes.

Pärast kutsekeskhariduse omandamist on võimalik jätkata õpinguid nii kutseõppeasutustes (õppeliigis kutseõpe keskhariduse baasil) kui ka kõrgkoolides. Kõrgkooli astumiseks ei ole tingimata vaja sooritada üldhariduslikke riigieksameid. Paljudes rakenduskõrgkoolides ning ülikoolide rakenduskõrgharidusõppes ja avatud ülikoolis saab õpinguid alustada riigieksameid sooritamata. Kõrgkoolide vastuvõtutingimused kehtestab iga õppeasutus ise ja nendega saab tutvuda õppeasutuste kodulehtedel.

Neile õpilastele, kes soovivad pärast kutsekeskharidusõpingute lõpetamist jätkata haridusteed kõrgkoolis, mille sisseastumistingimuseks on riigieksamite sooritamine, on loodud võimalus peale lõpetamist õppida täiendavalt täiskasvanute gümnaasiumides 35 õppenädala jooksul erinevaid üldharidusaineid, et valmistuda riigieksamite sooritamiseks.

Kutseõppe keskhariduse baasil lõpetanutel on samuti võimalik jätkata õpinguid kõrgkoolides.

Allikas: hm.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 2. 06. 2010. 11:35