banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Kutsetunnistuse saamine

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Kutsetunnistuse saamine Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Kutsetunnistuse saamine,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Kutsetunnistuse saamine

Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

Sammud kutsetunnistuse saamiseks

1.samm: Eneseanalüüs ja kutsestandardiga tutvumine

Uuri välja, kas sind huvitava kutse jaoks on välja töötatud kutsestandard. Kutsestandarditega saab tutvuda kutseregistris.

Tutvu kutsestandardiga ja tee endale selgeks, millised teadmised-oskused on sul olemas ja mida peaksid veel juurde õppima. Alustada tuleks eneseanalüüsist ja eesmärkide seadmisest: millised teadmised ja oskused on omandatud ning kuidas need kattuvad kutseoskusnõuetega.

Tutvu põhjalikult kutsestandardiga, mille alusel soovid kutsetunnistust taotleda ja vaata, kas varasemate õpingute või töökogemuse käigus õpitu võiks sinna sobida.

Räägi oma kutsetunnistuse taotlemise soovist oma personalijuhile või õpetajale, kes kindlasti oskab sind enesehindamisel aidata.

2.samm: Kutse andmise protsessi ja reeglitega tutvumine

Kõige paremaks nõustajaks on kutse andja ja tema juures tegutsev kutsekomisjon. Otsi Kutsekoja leheküljelt üles kutse andjad ja tee kindlaks, kas sinu kutsealal on kutse andmist alustatud. Kui on, siis mine kutse andja kodulehele ja loe hoolega läbi kogu kutse andmist puudutav info. Täpsustamiseks võid ise helistada või kohale minna.

Edasi toimi vastavalt kutse andja poolt kehtestatud korrale. Täida avaldus, komplekteeri vajalikud dokumendid ning esita õigeaegselt kutse andjale.

3.samm: Taotluse hindamine ja kutseeksam

Kutseoskuste hindamine toimub eri kutsete puhul erinevalt. Sinu oskuste ja teadmiste hindamiseks võib kutse andja kasutada järgmisi meetodeid:

  • portfoolio ehk õpi- või töömapp,
  • intervjuu,
  • tööandja iseloomustus ja tööülesannete kirjeldus,
  • töökohal jälgimine,
  • täiend- või lisakoolituse tunnistus,
  • kutseeksam
  • jm.
     

Lõpliku otsuse kutse andmise kohta teeb kutsekomisjon.

4.samm: Otsus ja tagasiside

Positiivse tulemuse korral antakse sulle kutsetunnistus, mis tõendab, et sinu oskused ja teadmised vastavad sinu pool taotletud kutsele.

Iga otsuse (nii negatiivse kui positiivse) korral on taotlejal õigus saada tagasisidet ja infot otsuse kohta. Mitterahuldava otsuse puhul on taotlejal õigus otsus vaidlustada. Apelleerimise kord on kindlaks määratud vastava kutse andmise korras.

Kitsendused
Mitmetel kutsetel, mis on seotud kõrgendatud riski või ohtlikkusega (nt elektrikud või massöörid) nõutakse täiendavaid tunnisusi või litsentse (nt tõend läbitud esmaabikursuse kohta) või seab töö iseloom mitmeid lisatingimusi: nt ehitaja peab taluma kõrgust, karjäärinõustaja töö eeldab väga head suhtlemisoskust jne.

Kui soovid, et sinu kutsetunnistus oleks tunnustatud ka teistes Euroopa Liidu riikides, saad meie kodulehelt printida välja kutsetunnistuse inglise keelse lisa. Kui sa siinsest loetelust vastavat kutsetunnistuse lisa ei leia, võta ühendust Europassi Keskusega.

Allikas: http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/tunnistusesaamine

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 2. 06. 2010. 11:32