banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood
lapsevanem-logo.gif

Tartu HLÜ liige, liikmeks astumine

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Tartu HLÜ liige, liikmeks astumine Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Tartu HLÜ liige, liikmeks astumine,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Kes võivad liikmeks astuda?

Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeks võivad astuda kõik Eestis alaliselt elavad või siin kinnisasja omavad inimesed. Samuti võivad liikmeks astuda kõik juriidilised isikud, kelle asukohaks on Eesti, va riik ja kohaliku omavalitsuse üksused.

Mida annnab mulle liikmeks olemine?

 • Võimaluse kasutada kõiki Tartu Hoiu-laenuühistu teenuseid.
 • Võimaluse saada osa ühistu kasumist, kuna olete ühistu üks omanikest.
 • Võimaluse otsustada üldkoosolekul ühistu tegevussuundade üle.
   

Kuidas liituda? 

Liikmeks astumiseks palume Teil tulla Tartu Hoiu-laenuühistu kontorisse Tartus või Tallinnas või edastada liitumisavaldus interneti teel. Vaata kontorite täpsemaid asukohti.

Liikmeks astumine interneti teel:

 1. Täitke avaldus ja esitage see Tartu Hoiu-laenuühistu juhatusele elektrooniliselt allkirjastatuna aadressil info@yhistupank.ee.

 2. Tasuge sisseastumismaks 100 krooni ja minimaalne osakapital 500 krooni Tartu Hoiu-laenuühistu arveldusarvele 10220064778012 SEB-s või 221034015895 Swedbankis. Sisseastumismaksule palume märkida selgitusse "sisseastumismaks" ja osamaksule "osakapitali sissemakse".

 3. Juhatus vaatab avalduse läbi ja kinnitab selle, misjärel isik omandab assotsieerunud liikme staatuse. Viimane annab isikule õiguse kasutada kõiki ühistu teenuseid.

 4. Pärast avalduse kinnitamist saadab juhatus avalduse nõukogule kinnitamiseks.

 5. Nõukogu kinnitamisest alates on isik Tartu Hoiu-laenuühistu täisliige ja saab osaleda hääleõigusega üldkoosolekul. 

 6. Seejärel väljastatakse liikmele liikmekaart.

 

Hoiu-laenühistu seadus ja liikmeks astumine

Hoiu-laenuühistu liikmeks võib astuda (vastavalt hoiu-laenuühistu seadus § 17 lg 1):

 • füüsiline isik, kes elab alaliselt hoiu-laenuühistu tegevuspiirkonnas või omab seal kinnisasja;

 • eraõiguslik juriidiline isik, kelle asukoht on hoiu-laenuühistu tegevuspiirkonnas. 

 

Tegevuspiirkond

Tartu Hoiu-laenuühistu tegevuspiirkonnaks on ühe omavalitsusüksuse või mitme omavahel piirneva omavalitsusüksuse haldusterritoorium (hoiu-laenuühistu seaduse § 5 lg 1). Tartu Hoiu-laenuühistu on kasutanud normi viimast alternatiivi ja lugenud oma põhikirjas tegevuspiirkonnaks kõik Eesti omavalitsusüksused, kuivõrd kõik omavalitsusüksused Eestis on omavahel piirnevad. Sellise tõlgenduse võimalikkuse on ära märkinud ka Eesti Pank oma märkustes hoiu-laenuühistute seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse juurde. Seega võivad Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeteks astuda kõik Eestis alaliselt elavad või siin kinnisasja omavad füüsilised isikud ja juriidilised isikud, kelle asukoht on registreeritud Eestis.

 

Lisainfo

Telefonidelt 7407 132; 56 221145
e-posti aadressilt laen@kool.ee
või Tartu Hoiu-laenuühistust

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 27. 12. 2010. 02:11