Auto ehitamine

 

 Antud animatsioonis näeme, kuidas on konstrueeritud auto. Auto kere juures mängib olulist rolli konstruktsiooni vastupidavus paindele ja väändele. Aineehituse seisukohalt on määrava tähtsusega kvaliteetsed sulamid. On oluline, et põhikonstruktsioonis ei oleks mikropragusid.

Kuidas need tekkivad?

Sulami puhul moodustuvad erinevate ainete aatomite vahel tõmbe ja tõukejõud (sidemed). Vajalik on, et sidemed tekiksid kõigi vajalike aatomite vahel. Kui nii ei ole, siis tekivad mikropraod, mis ajapikku suurenevad. Auto kere ei tohi deformeeruda, ta peab olema tugev (hästi vastu pidama paindele ja väändele).

 Tänapäeva auto ei saa üle ega ümber tipptehnoloogiast. Auto ei ole enam kaugeltki mitte ratastel iseliikuv vanker, vaid kõrgtehnoloogiline teadussaavutus. Näituseks animatsioon, mis iseloomustab auto ja sidesatelliidi ''suhtlemist''. Auto on kui üks suur infokeskus. Põhimõtteliselt ei ole kaugel aeg, kus istume autosse, ütleme et koju, ja sinna ta meid ka viib.

Antud animatsioonis näidatakse, kuidas juhti teavitatakse liiklusoludest (ummikud, koordinaadid, optimaalne teekondpunktist A punkti B).

Tagasi